အခန္းေပါင္း ၆ဝ ပါ စက္မႈလုပ္သားအိမ္ရာ ယခုလကုန္ၿပီးမည္

javascript

စက္မႈဇုန္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အခန္းေ ပါင္း ၆ဝ ပါ စက္မႈလုပ္သားအိမ္ရာ ယခု လကုန္တြင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္အ တြင္းေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၆ဝ ပါ တိုက္ ၁၈ လံုး ျဖစ္ေ ၾကာင္း၊ ယင္းအိမ္ရာကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ရာခုိင္ႏႈန္း ၉ဝ ေက်ာ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ အကုန္က်ခံကာ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊ လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္ မတီမွ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က သိရသည္။

''တိုက္ ၁၂ လံုးကေတာ့ အ ကုန္ၿပီးၿပီ။ က်န္တာကေတာ့ ဇူလိုင္ ကုန္မွၿပီး မယ္။ အနားယူႏိုင္တဲ့ ပန္းၿခံေတြ၊ ကေလးကစားကြင္းေတြ ပါထည့္ေဆာက္ မွာပါ''ဟု ေရႊလင္ဗန္း စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအး ေသာင္းက ေျပာ သည္။
လက္ရွိ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ေျမေနရာအား အစိုးရမွ ေျမ တစ္ဧက ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ စာခ်ဳပ္ ျဖင့္ ေလးဧက ငွားရမ္းကာ ေဆာက္လုပ္ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို မူ အခန္းဝယ္သည့္ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ မ်ားမွ ေပးေခ်ေစျခင္းျ ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''တိုက္ခန္းတစ္ခန္းကို က်ပ္ ၆၂ သိန္း၊ ၆၈ သိန္း၊ ၇၂ သိန္း ကေန သိန္း ၉ဝ နဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကို ေရာင္းပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ဆို သည္။ တိုက္ခန္းဝယ္ သည့္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ယူသည့္ တိုက္ ခန္းအေရအတြက္တန္းဖိုး ကို အရစ္ က်ေပးေခ်ရၿပီး ထိုသို႔ေပးေခ်သည့္ ေငြျဖင့္ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ ေ ဆာက္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတိုက္ခန္း မ်ားတြင္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ရွိလုပ္ သားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သ လို လက္ရွိေဆာက္လုပ္ၿပီး တိုက္ ခန္း အခ်ိဳ႕တြင္လည္း လုပ္သားမ်ားေန ထိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : DemocracyToday

Facebook comments