ရပ္နားထားေသာ ေတာင္သမန္သစၥာ ဟိုတယ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္

javascript

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္ ေခတၱရပ္တန္႔ထားရသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေ ဒသႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သမန္ အင္းႏွင့္ ဦးပိန္တံတားအနီးတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေတာင္ သမန္သစၥာအပန္းေျဖဟိုတယ္ စီမံကိန္းလုပ္ ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

တုိင္းအစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ စက္ တင္ဘာတြင္ စီမံ ကိန္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေခတၱ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က စာထုတ္တားျမစ္ ခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား က အခ်ိန္ရွစ္လခန္႔ စိစစ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇ ေဖေ ဖာ္ဝါရီ၌ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ တုိင္း အစိုး ရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေတာင္သမန္သစၥာ ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းဝင္းေနာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုေျမသား ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ဆက္ လုပ္ေနပါတယ္။ အတားအဆီး မရွိ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရင္ စီမံကိန္း Pharse-1 ကို ၂ ႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းဝင္း ေနာင္က ေျပာသည္။

ေတာင္သမန္သစၥာအပန္း ေျဖဟိုတယ္စီမံကိန္းကို နာမည္ ေက်ာ္ ဦးပိန္တံ တားႏွင့္ ေပ ၂၀၀ ခန္႔အကြာ ေတာင္သမန္အင္းစပ္ တြင္ တည္ေဆာက္ေနျ ခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ခုလံုး သည္ ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္း ၿပီး အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ (Pharse-1)အျဖစ္ ေျမ ၄၀ ဒသမ ၂၇ ဧကေပၚတြင္ ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟုိတယ္ ေျခာက္လံုး၊ ေဈးဆုိင္ခန္းမ်ား၊ လူ ေနဆိုင္ခန္းမ်ား၊ အေရာင္းျပခန္း မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ပထမအ ဆင့္ သည္ ဦးပိန္တံတားႏွင့္ ေပ ၁,၅၀၀ ခန္႔ကြာေဝးသည္ဆုိေသာ္လည္း စီမံကိန္း ဧရိယာသည္ ဦးပိန္တံတားႏွင့္ ေပ ၂၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။

အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေပ ၄၀ အျမင့္ထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ ျခင္းမျပဳရန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သစ္ က သတ္မွတ္ခဲ့၍ ယခင္ေဆာက္ လုပ္ၿပီး အေဆာက္ အအံုအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ကာ ဒီဇိုင္းအ သစ္ျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ မည္ဟု ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာသည္ နာမည္ေက်ာ္ ဦးပိန္တံတားႏွ င့္ကပ္လ်က္ တည္ရွိေနသလို ေတာင္သမန္အင္း စပ္ရွိ ေရဝပ္ဧရိယာမ်ား ကို ေျမဖို႔တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားျ ဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ေတာင္သမန္အင္းဝန္းက်င္ ေဒသသည္ ေက်ာက္ေခတ္သမုိင္း မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္သလို ေတာင္သမန္အင္းႏွင့္ ဦးပိန္တံတားသည္လည္း ျမန္မာတုိ႔၏ ေရွး ေဟာင္းအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ သမုိင္းတန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ ေနရာတစ္ခုကို အမွီျပဳကာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုက စီးပြားေရး စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိမည္ ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုး ရလက္ထက္ တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိခဲ့ ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာ မ်ား သည္ ကုမၸဏီပိုင္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ကတည္းက ဂရန္ေျမမ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေၾကာင္းကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ ေျမေနရာမ်ားကို ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ ႀကိဳက္ေဈးေပးဝယ္ယူၿပီး အစိုးရသတ္မွတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ အေကာင္းဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရပါ တယ္။ အာရွ အဆင့္ေတာင္မွ မီပါ တယ္’’ဟု ဦးထြန္းဝင္းေနာင္က ဆိုသည္။

ေတာင္သမန္သစၥာကုမၸဏီ ကို ယခင္မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း အစိုး ရဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ တုိင္း ဦးစီးမွဴး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ေ နၿပီး ကုမၸဏီကို မည္သူမ်ား ပိုင္ဆုိင္သနည္းဟု ေမးျမန္းရာ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕ ဝင္ ဦးထြန္းဝင္း ေနာင္က တိတိက်က်ေျဖၾကား ျခင္းမျပဳေပ။ ေတာင္ သမန္ သစၥာ ကုမၸဏီကို ၂၀၁၄ တြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ ရွိ၌ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ၁၄ ဦးရွိကာ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား တြင္ ေငြ မည္းမ်ား၊ တရားမဝင္ေငြ ေၾကးမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Source : 7DayDaily

Facebook comments