စစ္ေတြ-ေျမာက္ဦး ရထားလမ္းပိုင္းအတြင္းမွ က်န္ေျမမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္မည္

javascript

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ေတြ-မင္းဘူး ရထားလမ္း႐ွိ စစ္ေတြ-ေျမာက္ဦး လမ္းပိုင္းအတြင္းမွ ေျမတခ်ိဳ႕ ကို ျပန္လည္ ေပးအပ္ၿပီး က်န္ေျမမ်ား အားလံုးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလမ္းပိုင္းအတြင္းမွ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္း ထားသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ လွ်က္႐ွိသည့္ ေျမမ်ားအား စြန္႔လႊတ္ရျ ခင္းမွာ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ဓညဝတီ၊ ေဝသာ လီ၊ ေျမာက္ဦး ေ႐ွးေဟာင္းနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ား ကို သာ စြန္႔လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကားေငြ မ်ား ေပး အပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရထားလမ္းအတြက္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေနရာေတြအတြက္ တခ်ိဳ႕ကို 
ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးသြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဓညဝတီနယ္ေျမအတြင္းက ေျမေတြ နဲ႔ ေဝသာလီ၊ ေျမာက္ဦးနယ္အတြင္းက ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ေတြကို ျဖတ္ထား တာ ေတြအတြက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးတယ္လို႔ တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့ တာ ပါ။ ေလ်ာ္ေၾကးကိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ေပးမွာလဲ ဆိုတာကို မသိရေ သးဘူး။”ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ CEC အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေ က်ာ္ထြီးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးေဆာင္မည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
“ရထားလမ္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးမွာနဲ႔ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးမယ့္အတြက္ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္မွာ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ ႐ြက္မယ္ဆိုတာေတာ့ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကပဲ ေျပာခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ လမ္းပိုင္းအတြင္းမွာ ေျမဘယ္ေလာက္က ျပန္ေပးမယ္။ ဘယ္ေ လာက္က စြန္္႔လႊတ္မယ္ဆိုတာကို တိုင္းတာေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရထား လမ္းစီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလမ္းပိုင္းမွာ စစ္ေတြမွ မင္းဘူးသို႔ ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ရထားလမ္း ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၂၉၃ မိုင္ခန္႔႐ွည္ကာ စစ္ေတြ ဘက္တြင္ ၁၁ ဒသမ ၄၅ မိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးဘက္တြင္ ၄၃ မိုင္ထိ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျ ဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ ေပးမည့္ လမ္းပိုင္းေနရာမ်ားအတြက္ လမ္းသစ္ေဖာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတည္မည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႔ေျပာသြားတာက ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေဝသာလီကေန ဘုရား အုပ္အထိကို ျပန္ေပးမယ္။ က်န္တဲ့ေနရာ ေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပး မယ္ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မရ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေတြေပး ဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္ အစိုးရဆီကို တင္ျပေပးမယ္ လို႔ေ တာ့ ေျပာသြားပါတယ္”ဟု ထမၼရာဇ္ေက်း႐ြာမွ ေတာင္သူ ဦးသိန္းေမာင္ က ေျပာသည္။

အဆိုပါရထားလမ္းမွာ ေ႐ွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္း ျဖတ္သန္းေ ဖာက္လုပ္ထားသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ေ ဖာက္လုပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ရပ္တန္႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းေျမမ်ားအား ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ၿပီး လမ္းသစ္စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾ ကာင္း ႏွင့့္ ယင္းရထားလမ္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေဖာက္လုပ္မည့္ လမ္းပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိ႐ွိရသည္။

Source : Mizzima
http://www.property.com.mm/index.php/en/174/news

Facebook comments