အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အက်ဳိးေဆာင္ အကူအညီရယူရန္ မ်ားစြာအေရးပါ

javascript
အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တခ်ဳိ႕ဝယ္မယ့္၊ ေရာင္းခ်မယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရယူဖို႔ မလိုအပ္ ဘူးလို႔ ခံယူတာေတြရွိေပမယ့္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းတဲ့ အက်ဳိးေဆာင္ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင္႔ ေရာင္းဝယ္ရာမွာ အမွတ္မထင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ အမွားအ ယြင္းျဖစ္မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မယ့္အျပင္ တျခားအက်ဳိးေက်း ဇူးေကာင္းေတြ ရႏိုင္တယ္လို႔ အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္တဲ့ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေ ဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်င္တာ ျဖစ္ေစ၊ ဝယ္ခ်င္တာျဖစ္ေစ တခ်ဳိ႕က အက်ဳိးေဆာ င္ေတြ မလိုအပ္ဘူးလို႔ အတိအလင္းထုတ္ေျပာတာမ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ပါ တယ္။ အက်ဳိးေဆာင္ခမေပးလိုတာက ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဳိးေ ဆာင္ေတြနဲ႔ ႏႊယ္ၿပီး ေျပာဆိုဆက္ဆံရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိလာမွာမ်ဳိး ကို မလိုလားတာေၾကာင့္ အက်ဳိးေဆာင္ေတြနဲ႔ အလုပ္ မလုပ္လိုတာ မ်ဳိး ျဖစ္ေ ပမဲ့ တကယ္တမ္းေတြး ၾကည့္ရင္ေတာ့ အက်ဳိးေဆာင္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ ရင္ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္က ပိုမ်ားႏိုင္တာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ အက်ဳိးေဆာင္ေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရယူရင္ အထူးသျ ဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားျဖစ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပည္႔စုံမႈ ရွိမရွိ၊ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိအတြက္ စိတ္ခ်ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ေျမဟာ အေရာင္းအ ဝယ္ လုပ္လို႔ရတဲ့ ေျမဟုတ္မဟုတ္၊ အေမြဆိုင္ဆိုရင္လည္း တရားဝင္လုပ္ေ ဆာင္ဖို႔ လိုအပ္မယ့္ အခ်က္အလက္ေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာေအာင္၊ တရားဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတဲ႔ အပိုင္းေ တြဟာ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး အခန္႔မ သင့္တဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အိမ္ေျမေတြမွာေတာင္ စာရြက္စာတမ္း အ တုေတြ ထြက္တာ၊ အ႐ႈပ္အရွင္းအျငင္းပြားရတာေတြ ၾကံဳၾကရေလ့ရွိပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ယုံၾကည္ရတဲ့ အက်ဳိးေဆာင္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ႔အခါ ရွိေနတဲ့ ေ ပါက္ေစ်းတန္းကိုလည္း သိႏိုင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူမယ့္ အိမ္ေျမရဲ႕ ေရွ႕အလား အလာကိုလည္း မွန္းဆႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆိုထားတဲ့ေစ်းႏႈန္းကို လိုက္ေပးသင့္ မေပးသင့္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုအခါမွာ က်ဴးျ ပႆနာေတြကလည္း ရွိေနတာေၾကာင့္ဒီအပိုင္းကိုလည္း အေလးထား စစ္ေ ဆးဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။

ဝယ္သူနဲ႔ ေရာင္းသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးက အက်ဳိးေဆာင္ေတြမ်ားသြားၿပီး ပြဲ ႐ႈပ္သြားတာ၊ စကားေျပာစရာကိစၥေတြ ေပၚလာတာမ်ိဳး အခန္႔မသင့္ ရင္ျဖစ္ တတ္တဲ႔အတြက္ ဒါေတြကို ေရွာင္ရွားခ်င္တာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က အက်ဳိးေဆာင္ ကို အားမကိုးခ်င္ဘူးဆိုေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေရာင္းခ်င္တဲ့သူေတြကေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္ တဲ့ ေစ်းရရင္ၿပီးတယ္။ ကိုယ့္ေျမေပၚကို ေစ်းတင္ ေရာင္းေစၿပီး ပြဲၫြန္႔ေပးစား တာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အိမ္ေျမအက်ဳိးေဆာင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီ လို ကြဲလြဲတဲ့သေဘာထား အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္ေပမဲ့တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ဆိုးက်ဳိး ထက္ ေကာင္းက်ဳိးက ပိုမ်ားႏိုင္တာေၾကာင္႔ ယုံၾကည္ရတဲ႔အက်ဳိးေဆာင္ ကိုယ့္ ဘက္မွာ ရွိေနတာက ေပးရတဲ့ အက်ဳိးေဆာင္ခနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ဘာမွမေျပာ ပေလာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Source : Myanmar Time

Facebook comments