တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေခ်းေငြ ၁၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေခ်းေပးသြားမည္

javascript

လက္ရွိမွာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေပးၿပီးေတာ့ တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းေတြကို ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ေန သလိုေနာက္လာမယ့္ ဘ ႑ာႏွစ္မွာ JICA ဆီက ေခ်းေငြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တန္ဖိုးျမင့္ျဖစ္ တဲ့ ရတနာႏွင္းဆီ အိမ္ရာတိုက္ခန္း ေတြကိုပါ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြနဲ ႔ေရာင္းခ်ေပး သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းေတြဝယ္ယူတဲ့အခါ လက္ရွိ ၁၀ ႏွစ္အ ရစ္က်စနစ္ နဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီးသည္ႏွစ္အတြင္း ၁၅ ႏွစ္ တိုးၿပီးထုတ္ေခ်းေပး သြားမယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သိရပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အိမ္ရာေခ်းေငြဌာနမွ ဦးလွမ်ိဳးတင့္က အခုက က်ပ္သိန္း ၁၀ဝ ေလာက္ဝယ္ရင္ သံုးသိန္းဝင္ေငြရွိမွျဖစ္တယ္၊ ဒါေ ၾကာင့္ ဝင္ေငြနည္းသူေတြအတြက္ လဲ ႏွစ္ရွည္ေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနပါ တယ္၊တစ္လကို ေလး၊ ငါး၊ေျခာက္ေသာင္းနဲ႔ ၁၅ ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၃၀ အထိေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေန ပါတယ္၊ ၁၅ ႏွစ္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာလုပ္ဖို မ်ားပါတယ္၊ ႏွစ္ရွည္ေ ခ်း ေငြယူၿပီး တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္းေတြတင္မကဘဲ က်ပ္သိန္း ၆၀ဝ၊ ၁၂၀ဝ ေလာက္ရွိတဲ့ တိုက္ခန္းေတြကိုလည္းေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ တယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အိုးအိမ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အ ခန္းေပါင္း ၈၀ဝ၀ ခန္႔ကိုေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က အိမ္ရာေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး လိႈင္သာယာ က ေရႊလင္ပန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ယုဇ နနဲ႔သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက အိမ္ရာေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

အခုလက္ရွိမွာဆိုရင္ လိႈင္သာယာက ေရႊလင္ပန္း၊ ကေနာင္၊ ယုဇန သံုးခုကို အရစ္က်နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္း ၁၀ဝ ဝန္းက်င္ေ လာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ၁၀ ႏွစ္အ ရစ္က်နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးေနပါ တယ္။

Source : The Kumudra
Property Links >>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments