အိမ္ျခံေျမ စာခ်ဳပ္မွာ အသိသက္ေသလည္း အေရးၾကီး

javascript

အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ အသိသက္ေသေတြကလည္း အေရးၾကီးတဲ့ က႑တစ္ခုမွာ ပါဝင္တယ္ ။ ဒါ့အျပင္ အသိသက္ေသေတြ အေ နနဲ႔ ကတိျပဳသူကတိရသူ တို႔ရဲ႕ အာမခံခ်က္ ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သိရွိနား လည္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ ။

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ‘ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ အိမ္ ဝယ္လိုက္ျပီ ၊ အသိသက္ေသေတြ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတယ္ ၊ ျပႆ နာတစ္ခုေပၚေပါက္လာရင္ အသိသက္ေသေတြကို ျပန္ျပီးစစ္ေဆးတဲ့အခါ စာ ခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ေတြကို ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အသိသက္ေသေတြ အေတာ္ရွားပါး တယ္ ၊ တခ်ိဳ႕က မိမိေရးထိုးတဲ့ လပ္မွတ္ကို ျပန္ၾကည့္ျပီး ဟုတ္မဟုတ္ ဇေဝဇ ဝါေတြ ျဖစ္တတ္တာေတြရွိသလိုပဲ တခ်ိဳ႕ သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားတာမွန္ေပမဲ့ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္ေတြကို မသိတာေတြရွိပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာၾကံဳလာရင္ အသိသက္ေသေတြအေနနဲ႔ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္’ လို႔ ဆိုပါတယ္ ။
ဒါေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္သူ ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေ ပးတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္က အသိသက္ေသဆိုရင္လည္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ကို စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ခင္ ရွင္းလင္းေျပာထားသင့္ပါတယ္ ။ ဒါမွမဟုတ္ လက္မွတ္မေ ရးထိုးခင္ စာခ်ဳပ္ကို အရင္ဖတ္ေစတာ ဒါမွမဟုတ္ ဖတ္ျပတာေတြ လုပ္သင့္ပါ တယ္ ။ အဲဒါမွသာ ကာယကံရွင္ေတြ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမယ့္ အခ်က္ေ တြကို သိရွိျပီးမွ အသိသက္ေသေနရာမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ပါတယ္ ။

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ေဈးကစားဆံုးနဲ႔ ျပႆနာအမ်ားဆံုးက အိမ္ျခံေျမျပႆနာ ပဲ ျဖစ္တယ္ ။ အိမ္ျခံေျမဟာ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊဲေျ ပာင္း ၊ ေရာင္း ၊ ငွား ၊ ေပါင္ႏွံ လက္လႊဲ လႊဲေျပာင္းမႈတို႔ကို အလြယ္တကူ မ လုပ္သင့္ပါဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္ ။

Source : The Modern

Facebook comments