ေဟာင္အင္ဂ်ာလိုင္စီမံကိန္းအပိုင္း (၂)တြင္ စီးတီးမတ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေစ်းဝယ္မားကက္ ဖြင့္မည္

javascript

ဗီယက္နမ္ရာႏႈန္းျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ေဟာင္အင္ဂ်ာလိုင္ (HAGL) စီမံ ကိန္းအပိုင္း (၂) တြင္ City Mart Holding ကအဆင့္ျမင့္ေစ်းဝယ္ မားကက္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ သ ေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု HAGL က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
Ocean Supercenter ေစ်း ဝယ္မားကက္ကို HAGL အပိုင္း (၂) တြင္ ထည့္သြင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ေမလ ၃၀ ရက္က HAGL ႏွင့္စီးတီး မတ္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ သည္။

HAGL အပုိင္း (၂) တြင္႐ံုးခန္းတာဝါအေဆာက္အအံုႏွစ္လံုး၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာ အသစ္တစ္ခု၊ အခန္းေပါင္း ၃၆၀ ပါဝင္မည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈပါအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအ ေဆာက္အအံုသံုးလံုး ပါဝင္မည့္ စီမံကိန္းသစ္ကို ေျမဧရိယာ ၃၇,၈၁၆ ဒသမ ၅၅ စတုရန္းမီတာေပၚတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ေနသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ HAGL စီမံကိန္းအပိုင္း (၁) ကို ၂၀၁၅ ကတည္းက တည္ ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္္မာပလာဇာဟုအမည္ရ ေသာ ေခတ္မီေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ Grade(A) အဆင့္ရွိ ျမန္မာစင္တာ ဟု ေခၚဆိုေသာ ႐ံုးခန္းတာဝါႏွစ္လံုးႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံမွ နာမည္္ေက်ာ္ဟိုတယ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက အုပ္ခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိသည့္ ဖိုက္စတား အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္ Melia ရန္ကုန္တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

HAGL အပိုင္း (၁) တြင္ ပါဝင္ သည့္ ျမန္မာပလာဇာေစ်းဝယ္စင္ တာသည္ လူစိတ္ဝင္စားမႈရရွိ ကာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။

HAGL သည္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ မွ ထိပ္သီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ ခုျဖစ္ၿပီးအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျမာက္ အျမားျပဳလုပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ကုမၸဏီလည္း ျဖစ္ သည္။

Source : 7Days
Property Links >>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments