ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္မွာ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာ

javascript
ပုသိမ္ၿမိဳ႕က ေခ်ာင္းသာနဲ႔ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခအနီး တစ္ဝိုက္မွာ အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ပိုတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာ တစ္ခုျ ဖစ္တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခနဲ႔ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတစ္ဝိုက္မွာ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေ သာက္ဆိုင္ေတြ၊ လူေနအိမ္ေတြနဲ႔ ပလာဇာေတြ ျဖစ္လာမယ့္ လက္ရွိ ေ ဆာက္လုပ္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြကိုလည္း ၂၀၁၇ ဇြန္လအတြင္းမွာ အၿပီးသတ္ ဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း အဲသည္ေနရာေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိတ္ အားထက္သန္ေနတာကို ေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

‘လတ္တေလာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသည္ေတြ ဝင္တာမ်ားတယ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေ နာက္ပိုင္းမွာလဲ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအလံုးအရင္းနဲ႔ဝင္လာဖို႔ရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မယ့္သူေတြကေခ်ာင္းသာနဲ႔ေငြေဆာင္ကမ္းေျခရွိတဲ့ပုသိမ္
ၿမိဳ႕ကို စိတ္ဝင္စားလာၾက တယ္”လို႔ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးဆီက သိရပါ တယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments