၂၀၁၇-၁၈ ကမာၻ႔တုိးတက္မႈအျမန္ဆန္ဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ အိႏၵိယဆက္ရွိေနမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ခန္႔မွန္း

javascript
၂၀၁၇-၁၈ ကာလမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးတုိး
တက္မႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ကမၻာေပၚမွာတိုးတက္မႈ
အျမန္ဆန္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ယင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ျပည္တြင္း
စားသံုးမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းမွာ တိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ ယခုလို တုိးတက္မႈျမန္ဆန္ႏိုင္မႈအေပၚမွာ ေထာက္ကူေနတယ္လို႔လည္း ဆိုထားပါတယ္။

အလားတူ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးက႑မွာ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားလာတာကလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေနျပန္တယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ေမလ ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တ့ဲဘ႑ာႏွစ္စပိုင္းတုန္းကေတာ့ ယင္းႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈပိုင္းမွာ ေႏွးေကြးေနခဲ့တဲ့ပံုစံေတြ
ျမင္ေတြ႕ထားခဲ့ရပါေသးတယ္။ အလားတူ ယမန္ႏွစ္
ႏို၀င္ဘာလတုန္းကလည္း အစုိးရကႏိုင္ငံမွာလည္
ပတ္ေနတဲ့ ေငြစကၠဴ အမ်ားစုကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအရွိန္ေကာင္းေတြ ျပန္ရလာခဲ့
တာျဖစ္ပါတယ္။

" ေငြစကၠဴဖ်က္သိမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈေတြရွိခဲ့
ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၁၇-၁၈ အတြက္ကေတာ့ တုိးတက္မႈ
၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္
၂၀၁၉-၂၀ မွာလည္း ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိ တုိးတက္
လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္" လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First

Facebook comments