ေရႊ႕ေျပာင္းလာမည့္ ဘုရင့္ေနာင္ကားႀကီးဝင္းအတြက္ ေျမစြန္႔လႊတ္ရပါက ဂရန္ေျမ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လိုခ်င္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားေျပာၾကား

javascript
ဝါးတရာစက္မႈဇုန္အနီး ေျပာင္းေရႊ႕ရန္စီစဥ္ေနေသာ ဘုရင့္ေနာင္ ကားႀကီး ဝင္းအတြက္ ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္လယ္ေျမမ်ား စြန္႔လႊတ္ရမည္ဆိုပါက ဂရန္ အမည္ေပါက္ေျမပမာဏ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ျပန္လည္ရလိုေၾကာင္း ဝါးတရာ စက္မႈဇုန္အနီး လိန္ကုန္း ေက်းရြာမွ လယ္ေျမပိုင္ရွင္လယ္ သမားမ်ားက ေျပာ သည္။

ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကားႀကီးဝင္းကို ဝါးတရာစက္မႈ ဇုန္ အနီး ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရက ေရြးခ်ယ္ေ ပး ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလယ္သမား ၂၄ ဦးက ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆို ျခင္းျဖစ္ သည္။အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက လယ္သမားမ်ားႏွင့္ညႇိႏိႈင္း ရာတြင္ မူလပိုင္ဆိုင္သည့္ေျမပမာဏထက္ ဂရန္ အမည္ေပါက္ေျမ ပမာဏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း(သို႔မဟုတ္)ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ေပး မည္ဟု ေျပာထားသည္။

‘‘လယ္ေတြက မိသားစုပိုင္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရက သိမ္းလိုက္ရင္ အား လံုးျပန္ခြဲရမွာေတြ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျမျပန္လိုခ်င္ တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အ နာဂတ္ အတြက္ပဲ’’ဟု ဘုရင့္ေနာင္ကား ႀကီးဝင္းစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လယ္ ၈ ဧကပိုင္ရွင္ ဦးရဲေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

အစိုးရက ျပန္လည္ေပးမည့္ ပမာဏနည္းပါး၍ လယ္သမား မ်ားအတြက္ အဆင္မေျပသျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေပးပါရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို ေတာင္းဆိုျ ခင္းျဖစ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုမည္ဟု လယ္ ၅ ဧက ပုိင္ရွင္ ဦးေ အးေက်ာ္က ေျပာ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၂၀ ခန္႔ အကြာအေဝးတြင္ရွိေသာ လိန္ ကုန္းေက်းရြာအနီး လယ္ေျမ ၄၅၇ ဧကေက်ာ္ကို တပ္မေတာ္အစိုးရ က ၁၉၉၆ တြင္ သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဌာနစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သိမ္း ယူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လယ္ေျမဧက ၂၈၀ ေက်ာ္တြင္ သစ္အေျခခံစက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ဝါးတ ရာစက္မႈဇုန္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိ လယ္ေျမ ဧက ၁၆၉ ဧကေက်ာ္ကို ထိုစဥ္က သစ္္ေတာဝန္ႀကီးဌာနပိုင္အျဖစ္ အစိုးရက ဆက္လက္ ရယူထား ခဲ့သည္။
အစိုးရ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း လယ္သမား မ်ားကို လယ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆို ပါလယ္ေျမမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ လယ္တစ္ဧကမွ မိုးစပါးတင္း၅၀ ေက်ာ္ပံုမွန္ထြက္သည့္ လယ္ ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဟု လယ္သမား မ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ လယ္ေျမ ၁၆၉ ဧကေက်ာ္ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အစိုးရသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့၍ မူလပိုင္ ရွင္ လယ္သ မ်ားက ေျမျပန္လည္ရယူခြင့္ကို အစိုးရထံမွ ရရွိထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကား ႀကီးဝင္းကို ၎တို႔လယ္ေျမမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လာမည္ဆိုပါက ေတာင္းဆိုထားသည့္ ပမာဏ ထက္ ေလွ်ာ့မေပးႏုိင္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တပ္မေတာ္က ေျမ ျပန္လည္ ေတာင္း ယူျခင္းေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ႏွင့္ ကား ႀကီးဝင္းကို ဝါးတရာ စက္မႈ ဇုန္ အနီးသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္း ေရႊ႕မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source : 7DayDaily
Property Links >>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments