ေရတံခြန္ထိပ္တြင္ တည္ထားသည့္ အိမ္

javascript
အေမရိကန္ဗိသုကာပညာရွင္ Frank Lloyd Wright သည္ သက္ရွိ ထင္ရွားရွိစဥ္ကာလတြင္ အေဆာက္အအုံေပါင္း ၁ ၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္အထင္ရွားဆုံးမွာ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ရွိ Fallingwater ဆိုသည့္အိမ္ျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္ထိပ္တြင္ တည္ေဆာက္ထား သည့္အိမ္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအမည္တြင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေရတံခြန္သည္ အိမ္၏တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္လာကာ ေရတံခြန္သံကို အိပ္ခန္းထဲမွ ၾကားနိုင္ၿပီး ဧည့္ခန္း ၾကမ္း ျပင္မွ လွမ္းျမင္နိုင္သည္။
သဘာ၀ အလွ တရားကို လူတို႔ဖန္တီးထားသည့္ ဒီဇိုင္း လက္ရာႏွင့္အလိုက္ဖက္ဆုံး တြဲစပ္ထား သည့္ အဆိုပါအိမ္သည္ ယခုအခါျပတိုက္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
အိမ္အနီးပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ေက်ာက္တုံး၊ ပန္းမန္သစ္ပင္ မ်ားႏွင့္
ေရက ပနံသင့္စြာရွိေနသည္။ ယင္းဗိသုကာပညာရွင္သည္ အက္ဒါဂါ ႏွင့္လီလီယန္ကူဖ္မန္တို႔အတြက္ အထက္ ပါ အိမ္ႀကီးကို ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ထူးျခားဆန္းျပားလွ သည့္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ အိမ္ႀကီးသည္ နာမည္ ေက်ာ္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏပါလာ ကာလူအမ်ားကလည္း အလြန္စိတ္ဝင္ စားလာၾကသည္။ အိမ္ကိုလာၾကည့္သည့္ လူမ်ားမွာ ေရာက္လာမစဲတသဲသဲျဖစ္ေနေတာ့သည္။

Source : Pyi Myanmar
Property Links >>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments