ျမကြ်န္းသာဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕အေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ရမည္

javascript

မကြ်န္းသာဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအနက္ စာခ်ဳပ္ပါသတ္မွတ္ခ်က္ေဖာက္ဖ်က္၍ အင္လ်ားကန္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖိဳဖ်က္ခုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိး က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ အင္းလ်ားကန္၏ အေနအထား ပ်က္စီးယိုယြင္း သြားလိမ့္မည္ဟုလည္းေမ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေလ့အက်င့္အရ တကယ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔၊ ကန္တို႔ကိုေက်ာေပးေဆာက္ၿပီး အိမ္သာလုပ္တယ္။ အခု ျမကြ်န္းသာမွာ ေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြဆိုရင္လည္း ေရထိန္းနံရံမေျပာနဲ႔ ေရထအထိဆင္းၿပီး လုပ္ေနတယ္။ ေပ ၃၀ က အနည္းဆံုးေတာ့ကြာရမယ္။ ဖ်က္လည္း ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ ခြင့္လည္း ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ေရွ႕နဲ႔
ေနာက္နဲ႔လည္း ေျပာင္းရပါလိမ့္မယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမကြ်န္းသာ ဥယ်ာဥ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီကစားကြင္း၊ ေဈး၀ယ္စင္တာ၊ ေရေပၚေဂါက္ကြင္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ယခင္အစိုးရက ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရသည္။

ျမကြ်န္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီ ရွစ္ခုမွာInya Palace, Magic Land, Ryaji, Nay La Pwint, Eden Group, Good Shan Brother, Myanmar Golden Star ႏွင့္ Max Myanmar ကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက Ryaji ကုမၸဏီသည္ ေျမျပင္အေနာက္ဘက္ရွိ ကုန္းပတ္မွာေရထိန္းနံရံ နယ္နိမိတ္အထိ ထိစပ္ေနၿပီး Magic Land ကုမၸဏီမွာလည္း ေျမေအာက္ခန္းတစ္ထပ္အပါအ၀င္ ႏွစ္ထပ္တိုက္အေဆာက္အအံုမွာ ေရထိန္းနံရံ နယ္နိမိတ္ ေပ ၃၀ အတြင္းသို႔ႏွစ္ေပေရာက္ရွိေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးခဲ့သည္။

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ အဆိုအရ Ryaji Magic Land ကုမၸဏီတို႔အျပင္ Nay La Pwint ႏွင့္ Myanmar Golden Star ကုမၸဏီတို႔က ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္အေဆာက္အအံုမ်ားသည္လည္း စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ အင္းလ်ားကန္ႏွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာရွိေနသည္ဟု သိရၿပီး ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း ၿဖိဳဖ်က္မည္ဟု
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာၾကားထားသည္။

"စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပါက ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းေပးရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္"ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမကြ်န္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္း လက္ရွိ စတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိေသးေသာEden Group ႏွင့္ Max Myanmar ကုမၸဏီတို႔ကိုလည္း အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ ေျမငွားရမ္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနတိုျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း အစိုးရအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုမူ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

"မလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ျပန္အပ္၊ လုပ္ႏုိင္လ်က္သားနဲ႔ သိမ္းရင္လည္း မေကာင္းဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းအတိုင္း လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳဆိုတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမကြ်န္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ဟုဆိုကာ အဆိုပါ ကုမၸဏီရွစ္ခုကို ႏွစ္ ၆၀ ငွားရမ္းမႈစနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ငွားရမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Max Myanmar ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ဳိးခ်စ္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းထားရသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကိုမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း မရွိေသးဟု မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယခင္အစိုးရတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပထမအဆင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ကိုမူ ယခုႏွစ္အတြင္းအျပီးတည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Source ; Myanmar Time
Property Links >>>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments