အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္အခြန္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး စဥ္းစားေန

javascript

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအဝယ္ ေႏွးေကြးေနတာေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္အေပၚ စည္းၾကပ္ႏႈန္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံႏႈန္း အခြန္ ေကာက္ခံတာကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ရာမွာ ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္ပါက ဝင္ေငြအေပၚ စည္းၾကပ္တဲ႔ အခြန္ႏႈန္းထား ေတြက တစ္က်ပ္ကေန သိန္း ၃၀၀ အထိကုိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ကေန က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ပါတယ္။

လက္ရွိ အခြန္ႏႈန္းထားဟာ ရန္ကုန္ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးႏႈန္းအရဆုိရင္ အခြန္ေဆာင္ရတဲ႔ ပမာဏမ်ားေန တာေၾကာင့္ တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို ျပင္ဆင္ ေပးမယ္၊ ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဆုိရင္ ေဈးကြက္အတြက္လည္း ဝမ္းသာစရာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္က လည္း ျပန္လႈပ္လာႏုိင္ပါတယ္လို႔ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက ဆုိၾကပါတယ္။
အိမ္ၿခံေျမ အခြန္စနစ္ကို ျပင္ဆင္မယ္ ဆုိပါက အရင္အစိုးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္းခဲ႔ဖူးတဲ႔ တစ္က်ပ္က က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ အထိ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းဈ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ က ၅၀၀၀ ၾကား ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ က ၁၀,၀၀၀ အၾကား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ မွ ၁၅,၀၀၀ အထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္လု႔ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက ဆုိပါတယ္။

“လက္ရွိ အစိုးရဟာဆုိရင္ အမ်ားျပည္သူေတြထံက အခြန္ေကာက္ခံတဲ႔အခါ အခြန္ႏႈန္းထား တုိးျမွင့္ ရမယ္ဆုိတဲ႔ သီအုိရီကို မက်င့္သံုးဘဲ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူေတြ ပါဝင္လာႏိုင္မယ့္ အခြန္စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ သင့္မသင့္ ကိုေတာ့ အစိုးရက စဥ္းစားေနပါတယ္” လို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

အခြန္ႏႈန္းထားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ေကာက္ခံေနတဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းကိုလည္း ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ဘ႑ာေငြအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံသား ေတြက အခြန္ေပးေဆာင္ေနရတာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ မွ်တတဲ႔ အခြန္စနစ္ ျဖစ္ေစရပါမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Credit: The Kumudra

Facebook comments