မင္းအဆင့္ျမင့္ စုေပါင္းအိမ္ရာ စက္တင္ဘာလ စတင္ေဆာက္မည္

javascript

လူေနအိမ္ခန္းႏွင့္ ႐ံုးခန္းေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္မည့္ မင္းအဆင့္ျမင့္ စုေပါင္းအိမ္ရာ 
(Min Residences) ကို မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဓမၼလမ္းႏွင့္ ေတာ္ဝင္လမ္းေထာင့္ေနရာ
တြင္ စက္တင္ဘာမွစ၍ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Oxley Holdings ကုမၸဏီ
အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Ching Chiat Kwong က ေျပာသည္။

အဆုိပါအိမ္ရာကုိ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Oxley Holdings ကုမၸဏီႏွင့္ျပည္တြင္းကုမၸဏီ
ျဖစ္ေသာ မုတၱမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္
သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွစ္ခု အခ်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းေတြ၊ ႐ံုးခန္းေတြ၊ အားကစားခန္းမ၊ ေရကူး
ကန္၊ ကေလးကစားကြင္းေတြ စတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူေနမႈစနစ္ဆိုင္ရာအပန္းေျဖေနရာ 
၆ဝ ခန္႔ပါဝင္မယ့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ 
မင္းအဆင့္ျမင့္စုေပါင္းအိမ္ရာကို လာမယ့္ စက္တင္ဘာလမွာ စတင္ ေဆာက္လုပ္သြားမွာ
ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေမ ၁၆ ရက္တြင္ 
ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments