စစ္တမ္းအရ ရန္ကုန္၌ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံ ၆၀၀၀ နီးပါးရွိ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းႏွင္ ရန္ကုန္တဝန္း၌ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေ ဆာက္အအုံ ၆၀၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ ရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (YHT)၏ ေကာက္ယူေနဆဲ စစ္တမ္းကျပသေနသည္။

ရန္ကုန္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာ္ၾသေနသည့္ အစိုး ရမဟုတ္ေသာ YHT အဖြဲ႕ သည္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ စာရင္း (Urban Herita -ge Inventory)ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ စတင္ ေကာက္ယူေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၿမိဳ႕တြင္း ၉ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရွးေ ဟာင္း အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံေပါင္း ၆ ေထာင္နီးပါးကို မွတ္တမ္းတင္ နိုင္ခဲ့ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕မွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ လက္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္ သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို တျခားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပါ တိုးခ်ဲ့လုပ္ေ ဆာင္ေနသည့္အတြက္ မၾကာ မီတြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အ အုံ အေရအတြက္မွာ တိုးပြားလာဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း YHT ၏ ဒါရိုက္တာႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ေဒၚမိုးမိုးလြင္က ေျပာသည္။

“ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံက အစ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိပိုင္ အေဆာက္အအုံ အထိ သမိုင္းအရ၊ ဗိသုကာ ပညာအရ ထူးျခားတဲ့အေဆာက္အအုံ အားလုံးကို တည္ေနရာ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းနဲ႕ က်မတို႔စာရင္း ေကာက္ယူပါတယ္”လို႔ သူက ဆိုသည္။
“ရန္ကုန္မွာ ဘယ္လိုေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ဒီစစ္ တမ္းက နားလည္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္တယ္။ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ေျမ ပုံေရးဆြဲျခင္းနဲ႕ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြအပါအဝင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕လည္း အေထာက္အကူျပဳနိုင္ပါတယ္” ဟုလည္း ေဒၚမိုးမိုးလြင္ ဆက္ေျပာသည္။

ထိုစစ္တမ္းသည္ တၿမိဳ႕လုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ယူေသာ ပထမဆုံး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စစ္တမ္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေမြအႏွစ္၏ ထင္ဟပ္ေသာေနရာမ်ား စာရင္းတခု ျပဳစုထားေသာ္လည္း ဘာသာေရးႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အအုံမ်ားကိုသာ အထူးျပဳ ေဖၚျပထားၿပီး ကိုလိုနီေ ခတ္ အတြင္းႏွင့္ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိကအိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိ ၾကေပ။

ေခတ္သစ္ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ယခင္က ၿဖိဳခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ရွိ သ မိုင္းဝင္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈက ၿခိမ္းေျခာက္ေနစဥ္ ယခုစစ္တမ္း ကို ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

Source: Irrawaddy

Facebook comments