တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူရာတြင္ ကနဦး ေပးသြင္းေငြ ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေပးသြင္းရမည့္ ကာလ တုိးျမႇင့္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေနဟုဆုိ

javascript
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ကနဦးေပးသြင္းရ မည့္ ေငြပမာဏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြေပးသြင္း ရမည့္ကာလကို ႏွစ္ ၃၀ အထိ ရရွိ ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း 
ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္ မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီ လာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အိမ္ငွားျဖင့္ ေနထုိင္ေ သာ ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအၿငိမ္းစားမ်ား အိမ္ပုိင္ရာပိုင္ျဖစ္ေစရန္ မည္ ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီ လာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရာင္းခ်ေနသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ကို ၀ယ္ယူမည္ ဆုိပါက စုစုေပါင္းက်သင့္တန္ဖုိး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကန ဦးေပး သြင္းရၿပီး လအလုိက္ေပးေခ်ရ သည့္ ေခ်းေငြကာလသည္ ရွစ္ႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္ အထိသာ အမ်ားဆုံး ခြင့္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြ နည္းျပည္သူမ်ား အတြက္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

‘‘ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ ကနဦးေပးသြင္းရ သည့္ ေငြပမာဏ (Down Payment)ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေရးနဲ႔ လစဥ္ေပး သြင္းရတဲ့ကာလကုိ ႏွစ္ ၂၀ က ေနႏွစ္ ၃၀ အထိ ရရွိႏုိင္ေရးအ တြက္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းေန ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္သူအမ်ားစုသည္ ေနအိမ္ပို္င္ဆုိင္မႈ မရွိၾကသျဖင့္ ဘ၀ အာမခံခ်က္နည္း ပါး ေနသည္ကို အစိုးရက ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လို အပ္ေန သည္ဟု ေမးျမန္းခ်က္တင္သြင္းခဲ့ သည့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵ နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

‘‘က်ဴးေက်ာ္ေတြကိုေတာင္ ေနစရာေပးဖို႔လုပ္ေနတယ္ သိရ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ငွားေနၾက ရတဲ့သူေတြ၊ ေနအိမ္ပိုင္ဆုိင္မႈ မရွိေသးတဲ့ ႏုိင္ငံ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နသည္ ၁၉၅၁ မွ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အ ထိ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ခန္း ေပါင္း ၁၁၆,၄၈၆ ခန္း ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုး နည္း အိမ္ခန္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေပး မည္ဟု သိရသည္။

Source : 7DayDaily

Facebook comments