ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္း လိုင္စင္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ နည္းပါး

javascript
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အြန္ လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ရန္ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ခန္႔ကစ၍ ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းစနစ္အ သံုးျပဳေလွ်ာက္ထားသူ အနည္း ငယ္သာရွိေနေၾကာင္း ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာၾ ကားသည္။ 

‘‘အြန္လိုင္းကေန လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားတာထက္ လူေတြရဲ႕ အသိမွာက On paper စာရြက္စာ တမ္းေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္မွပဲ ပိုၿပီး အဆင္ေျပတယ္ ဆိုၿပီး ျဖစ္ ေနတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒီအြန္လိုင္း စနစ္ကို သိပ္ၿပီးေတာ့ မသိ ၾကေသး တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ အြန္လုိင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္တဲ့ လူ ဦးေရက အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ ပဲ ရွိေသးတာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။ 

ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ လုပ္ ငန္း၊ ခရီးသြားလွည့္လည္ေရး လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဧည့္ လမ္းၫႊန္လိုင္စင္ဟူ၍ လုိင္စင္အမ်ိဳးအစားငါးခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အြန္လုိင္း စနစ္ အသံုးျပဳေလွ်ာက္ထားသူနည္းပါး ေနသည္။ 
‘‘အြန္လုိင္းကေန လိုင္စင္ ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္ ဆိုတာကို လက္ရွိ လုပ္ငန္း လုပ္ေနၾကတဲ့ ဟို တယ္နဲ႔ ခရီးသြားနယ္ပယ္ထဲက လုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ သိေန ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းအသစ္စၿပီး လုပ္လိုတဲ့ အျပင္လူေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ မ သိၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းတစ္ခု စလုပ္ခ်င္တယ္။ လိုင္ စင္ေ လွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အြန္လိုင္းက သိပ္မေလွ်ာက္ၾကဘဲ ဝန္ႀကီးဌာနကိုပဲ တိုက္႐ိုက္သြား ေလွ်ာက္တာေတြပဲ ပိုမ်ားေနတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျမ န္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ေျပာ သည္။ 

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေ လွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေန ျဖင့္ http://elicence.tourism. gov.mm/ elicence ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္၍ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားရယူျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 


Source : 7DayDaily

Facebook comments