ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ အိမ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္း အငွားေစ်းႏႈန္းမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္တက္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္းအငွားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး အငွားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္
ေကာင္ ဧရိယာ၏ အငွားေစ်းႏႈန္းထက္ပင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေနေၾကာင္း Tilleke & 
Gibbins Myanmar အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီမွ ဦးေႏြဦးက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္နဲ႔ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာေတြမွာ အိမ္ျခံေျမ အငွားေစ်းႏႈန္းေတြက 
ႀကီးျမင့္ေနပါေသးတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္က အငွားေစ်းေတြက ဘန္ေကာက္က ေစ်းႀကီးတယ္
ဆိုတဲ့ ေနရာေတြထက္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေစ်းႏႈန္း ပိုျမင့္ေနပါေသးတယ္''ဟု ၄င္းက ၿပီးခဲ့ေသာ 
ရက္သတၱပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာအေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ထိပ္သီး
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္
လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး အငွားေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
စတင္ျပဳလုပ္ရန္ တံု႔ေႏွးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေႏြဦးက ေျပာသည္။

အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ 
လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ျမတ္မင္း အိမ္ျခံေျမ 
အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

''တခ်ဳိ႕ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ Skilled labour 
ေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီး အာမခံမႈ မေပးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ အဲဒီႏုိင္ငံေတြထက္ အိမ္ျခံေျမ
ေစ်းႏႈန္းေတြ ပိုျမင့္မားေနရင္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို လာေရာက္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစဖို႔ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ စလုပ္ဖို႔ အစိုးရသစ္ရဲ႕
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ရွိေနခ်ိန္မွာ 
အစိုးရက ေျမေစ်းေတြကို ထိန္းညႇိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ျပာသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments