ေစ်းဝယ္စင္တာေတြမွာ ကားရပ္နားခေတြ ဘာေၾကာင့္ေစ်းႀကီးလဲ

javascript

ကားရပ္နားရန္ေနရာ ရွားပါးသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယခုေနာက္ပိုင္းအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ 
ကားရပ္နားႏုိင္သည့္ေနရာ (ကားပါကင္) မ်ားကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္လာ
ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕လာရသည္။

အထူးသျဖင့္ စီးပြားျဖစ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ 
႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ားတြင္ ကားရပ္နားႏုိင္မည့္ေနရာကို ဧရိယာမ်ားမ်ား 
ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္လာၾကသည့္အတြက္ ကားရပ္နားရန္ေနရာမ်ား တုိးလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကားရပ္နားျခင္း အတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ရပ္နားခမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစ်းဝယ္စင္တာ
မ်ားတြင္ အခေၾကးေငြ ႀကီးျမင့္ေနသည့္အတြက္ ကားရပ္နားသူမ်ားမွာ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ံဗြဴ ျမန္မာစင္တာရွိ ျမန္မာပလာဇာတြင္
ကားရပ္နားခ တစ္နာရီ က်ပ္ ၅ဝဝ ေကာက္ခံခဲ့မႈကို ေစ်းဝယ္စင္တာသို႔ လာေရာက္သည့္ 
ကားရပ္နားသူမ်ားက ကားရပ္နားခ ႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ယင္းနည္းတူ မၾကာခင္ကမွ ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ ဂ်န္းရွင္းစင္တာတြင္လည္း ေစ်းဝယ္လာသူမ်ား 
ကားရပ္နားသည့္အခါတြင္ တစ္နာရီ က်ပ္ ၅ဝဝ ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ေကာက္ခံခႏႈန္းမွာ 
ျမင့္မားေနၿပီး အဆင္မေျပေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္သည့္ ေစ်းဝယ္သူမ်ားက ကားရပ္နားခ ေပးရျခင္းထက္ 
ငါးရပ္နားခမွာ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနၿပီး တစ္နာရီႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္သည့္အေပၚ မေက်နပ္မႈ
အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

''ေစ်းဝယ္စင္တာ သြားတယ္ဆုိတာ ေစ်းဝယ္ဖုိ႔ ေလွ်ာက္ပတ္ၾကည့္မယ္၊ မုန္႔ေတြဘာေတြစားမယ္
ဆုိရင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္နာရီ၊ သံုးနာရီေလာက္ေတာ့ ၾကာတာေပါ့။ တစ္ခါတေလ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ 
ဆုိင္တစ္ဆုိင္ ထုိင္ျဖစ္ရင္ ဒီထက္ပိုၾကာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ ကားပါကင္ခကို ၂,၅ဝဝ
ေလာက္ေပးရတာ အဆင္မေျပဘူး၊ အရမ္းေစ်းႀကီးလြန္းတယ္။ ဒီကိုလာတဲ့ ေစ်းဝယ္သူအေနနနဲ႔
အဲဒီေလာက္ ေပးရတာ မတန္ဘူး''ဟု မလြင္လြင္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေစ်းဝယ္စင္တာသို႔ လာသူမ်ားက ကားရပ္နားခကို နာရီႏွင့္ တြက္ခ်က္ရယူရာတြင္ တစ္နာရီ 
မျပည့္လွ်င္လည္း တစ္နာရီစာ အျပည့္ေကာက္ခံသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္လည္း 
မႏွစ္သက္ေၾကာင္း မေအးျမတ္က ေျပာသည္။

''ျမန္မာပလာဇာ စဖြင့္တုန္းက အရမ္းေစ်းႀကီးတယ္။ ဘယ္လုိမ်ဳိးတြက္လဲဆုိေတာ့ ၁၇ မိနစ္ကို 
၅ဝဝ ေကာက္တယ္။ ၁၇ မိနစ္ဆုိတာ ဘာမွေတာင္ မလုပ္ရေသးတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ကားပါကင္ထိုးၿပီး 
အိမ္ကလူေတြကို လာႀကိဳတာ ၁၇ မိနစ္ေလာက္ၾကာတာကို ၅ဝဝ ေပးရတယ္။ ကားပါကင္ခက
ေပးေတာ့ ေပးသင့္တယ္။ ဒါေတြကေန ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြရွိရင္ ရွိမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ မွ်မွ်တတႏႈန္းေတာ့ 
ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ံဗြဴ ျမန္မာစင္တာရဲ႕ ျမန္မာပလာဇာ 
ေစ်းဝယ္စင္တာက ကားရပ္နားခကေတာ့ တစ္နာရီကို ၅ဝဝ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစင္တာမွာ 
ျမန္မာပလာဇာအျပင္ မီလာဟိုတယ္အတြက္ပါ ကားရပ္နားႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားပါရွိၿပီး ကားစီးေရ
၁,ဝဝဝ နီးပါးခန္႔ ရပ္နားႏုိင္မည့္ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္ခဲ့သည့္ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ၏ တုိးခ်ဲ႕စီမံကိန္း ဆူးေလစကြဲရွိ
ေစ်းဝယ္စင္တာ၏ ကားရပ္နားခမွာ တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝ ျဖစ္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ 
တစ္ခါရပ္နားခ (အခ်ိန္မကန္႔သတ္) က်ပ္ ၅ဝဝ ေကာက္ခံသည္။ ကားရပ္နားရန္အတြက္ 
အထပ္ေျခာက္ထပ္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ကားစီးေရ ၅ဝဝ ေက်ာ္ ရပ္နားႏုိင္မည့္
ေနရာအက်ယ္အဝန္းရွိသည္။

မတ္ ၃၁ ရက္ကဖြင့္ခဲ့သည့္ ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ေစ်းဝယ္စင္တာမွာလည္း ကားရပ္နားခ တစ္နာရီလွ်င္ 
က်ပ္ ၅ဝဝ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ကားစီးေရ ၄၅ဝ ခန္႔ရပ္နားႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားရွိၿပီး 
၄င္းစီမံကိန္း၏ ဒုတိယပိုင္း ၿပီးစီးပါက ကားစီးေရ စုစုေပါင္း ၁,၅ဝဝ ခန္႔ ရပ္နားႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာပလာဇာ ေစ်းဝယ္စင္တာသည္ ေစ်းဝယ္စင္တာသို႔လာသည့္ ကားမ်ားအတြက္ ရပ္နားခ 
တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝ ေကာက္ခံသည္။ ေကာက္ခံသည့္ ကားရပ္နားခမ်ားထဲမွ အဆိုပါ 
ကားရပ္နားရာေနရာမ်ား၏ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ကားပါကင္ေနရာအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား၊ ထို႔ျပင္ ယင္းျမန္မာစင္တာ
အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အစိုးရထံမွ ေျမငွားရမ္းခမ်ား ႏွစ္စဥ္ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား
အခြန္အခမ်ားအတြက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေၾကာင္း ျမန္မာပလာဇာ၏ ဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာ
မဇင္မာသက္မြန္က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''ျမန္မာပလာဇာက ကားပါကင္ေၾကး တစ္နာရီ ၅ဝဝ ေကာက္ပါတယ္။ အဲဒီေကာက္ခံတဲ့ 
ကားပါကင္ေၾကးေတြကို ကားပါကင္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈေတြမွာလည္း
ျပန္သံုးတယ္။ ဒီက ကားပါကင္ေနရာမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြအတြက္ ျပန္သံုးတယ္။
ေနာက္ၿပီး ဒီအေဆာက္အအံုရဲ႕ ေျမက အစိုးရဆီက ငွားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္
အေဆာက္အအံုကို အခြန္ေဆာင္တာ ငွားရမ္းခေပးရတာရွိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ 
ကားပါကင္ေတြရဲ႕ထံုးစံအတုိင္းပဲ လာရပ္ရင္ ကားပါကင္ခေကာက္တယ္၊ ဒီအတြက္ ေျမငွားရမ္းခ 
ႏွစ္စဥ္ေၾကးေတြမွာ ျပန္သံုးတယ္။ အခြန္ေဆာင္ရတာေတြမွာလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ 
ကားပါကင္ခေတြကို ျပန္သံုးတယ္'' ဟု 
၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ ကားရပ္နားစရာေနရာမ်ား ထားရွိေပးျခင္း ရပ္နားသူမ်ားအတြက္ 
စနစ္တက်ရွိေစၿပီး ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ျမန္မာစင္တာသို႔ လာေရာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ရပ္နားထားသည့္ 
ကားမ်ားအတြက္လည္း ရပ္နားခေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ စည္းကမ္းတက်ရွိေစေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ကားပါကင္ေတြထားေပးတာက ကားေတြအတြက္ ေနရာရပ္နားစရာ တုိးလာသလို ပိုက္ဆံနဲ႔
ေကာက္ခံတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာ လာရပ္လုိ႔ရတဲ့ ေနရာမ်ဳိးျဖစ္သြားတာေပါ့။ 
လမ္းေတြထဲမွာလို ေနရာလုစရာလည္း မလုိဘဲ ကိုယ္ပိုက္ဆံေပးရင္ ကိုယ္ကားရပ္လို႔ ရတာမ်ဳိး 
ျဖစ္တာေပါ့။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ဒီေစ်းဝယ္စင္တာ၊ ဒီက ႐ံုးခန္းတုိ႔ ဟိုတယ္ေတြကိုလာတာ 
မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားက လာရပ္တာမ်ဳိးေတြလည္းရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကားပါကင္ေၾကးမေကာက္ဘူး
ဆုိရင္ အဲဒီလိုရပ္တဲ့သူေတြ မ်ားေနရင္ ေစ်းဝယ္စင္တာကိုလာတဲ့သူေတြ မရပ္ရတာေတြျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ 
အဲဒီေတာ့ အကုန္လံုး ညီတူညီမွ် ဘယ္ကိုပဲသြားသြား လာရပ္တယ္ဆုိ ေပးရမယ္ေပါ့ေနာ္''ဟု ၄င္းက 
ေျပာသည္။

ဆူးေလစကြဲ ေစ်းဝယ္စင္တာကလည္း၄င္းတုိ႔ ကားရပ္နားခ ၃ဝဝ ေကာက္ခံျခင္းမွာ သင့္ေတာ္သည့္ 
ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၿပီး ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားအတြက္ ကားရပ္နားစရာရွိျခင္းက ယခင္ 
လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကားမ်ား ရပ္နားျခင္းထက္ ပိုမို အဆင္ေျပေစေၾကာင္း ဆူးေလစကြဲ၏ ေျပာေရး
ဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

''အရင္တုန္းကဆုိ ေစ်းဝယ္စင္တာ တစ္ခုကိုလာရင္ လမ္းမေပၚမွာ ရပ္ရတယ္။ ၿပီးရင္ ကိုယ့္ကား
အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကို စိုးရိမ္ရတယ္။ တုိက္မိတာမ်ဳိးေတြ၊ ကိုယ့္ကားကို ျခစ္သြားတာမ်ဳိးေတြၾကံဳ
ရတယ္။ အခု ကားပါကင္ေတြရွိတာက အဲဒါေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ကိုယ့္ကားကုိ
စိတ္ခ်ရတယ္။ အခု ဆူးေလစကြဲရဲ႕ ပါကင္ခကလည္း ၃ဝဝ ဆုိတာ အရမ္းမမ်ားတဲ့ ႏႈန္းထားျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ တတ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြလိုေန႔ေတြဆုိ တစ္နာရီနဲ႔ 
သတ္မွတ္ၿပီး မေကာက္ဘဲ ဘယ္ႏွနာရီထားထား၊ တစ္ခါရပ္နားရင္ ငါးရာပဲ ေကာက္ပါတယ္''ဟု 
၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ေစ်းဝယ္စင္တာမွာလည္းကားရပ္နားခအတြက္ 
ရပ္နားခ်ိန္ နာရီႏွင့္ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ေကာက္ခံၿပီး တစ္နာရီလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝ ေကာက္ခံသည္။ 
ဂ်န္းရွင္းစီးတီးက ကားရပ္နားသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးထားေၾကာင္း ဂ်န္းရွင္းစီးတီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

''ဒီဂ်န္းရွင္းစီးတီးကိုလာတဲ့ ကားေတြအတြက္ ေျမေအာက္ထပ္ ကားပါကင္မွာ ကားရပ္မယ္ဆုိရင္ 
ကိုယ့္ရဲ႕ ကားေတြကို ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာမ်ဳိးမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ရပ္နားႏုိင္မယ္။ 
ကားရပ္နားတဲ့ ေျမေအာက္ထပ္ကေနလည္း ေစ်းဝယ္စင္တာနဲ႔ ႐ံုးခန္းကို လြယ္လြယ္ကူကူ 
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေရာက္ ႏုိင္မယ့္ ဓာတ္ေလွကားေတြ၊ စက္ေလွကားေတြ ထားေပးပါတယ္''ဟု 
တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ေစ်းဝယ္လာသူမ်ားကို ကားရပ္နားခ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသင့္ေသာ္လည္း ကားရပ္နားခေကာက္ခံျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ထားႏုိင္ပါက ရပ္နားခေကာက္ခံျခင္းကိုေပးေဆာင္ရသည္မွာ 
စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္း ကားပိုင္ရွင္ဦးဇင္မင္ထြန္းက ေျပာသည္။

''အမွန္တကယ္ ေစ်းဝယ္လာသူေတြအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ ေပးသင့္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေစ်းဝယ္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ကားသီးသန္႔ပါကင္လာထုိးၾကတာလည္းရွိေတာ့ 
ရပ္နားခ ေကာက္တာက စည္းကမ္းသတ္မွတ္တာလို႔လဲ ျမင္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း အစိုးရ
သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ပါကင္ေနရာမဟုတ္ရင္ ပုဂၢလိကေနရာေတြမွာ ပါကင္ထုိးခ ေပးရတာပဲ''ဟု 
၄င္းက ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments