စြမ္းအင္ေခြၽတာျခင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးမွာ လိုအပ္လာတဲ့ အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုမ်ား

javascript

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး 
မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံုေတြ၊ အထပ္ျမင့္တိုက္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ 
ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။

ဒီလုိအေဆာက္အအံုေတြ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာတာ၊ ေနထိုင္သူလူဦးေရ မ်ားျပားလာတာနဲ႔
အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေတြ ပိုမိုျဖစ္လာၿပီး အေဆာက္အအံုေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ 
လုိလာတဲ့ စြမ္းအင္ကလည္း ပိုမိုလိုအပ္လာပါတယ္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံက သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕စစ္တမ္းေတြအရ အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ 
တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳရတဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏက မ်ားျပားၿပီး အေဆာက္အအံု 
ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္းမွာနဲ႔ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ၿပီးပါက အေဆာက္အအံုအတြင္း 
မီးအလင္းေရာင္နဲ႔ ေလေအးေပးစက္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳရတဲ့ စြမ္းအင္ပမာဏက စြမ္းအင္
အသံုးျပဳမႈအားလံုးရဲ႕ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပါးၿပီး စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိေနတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာက ေနာက္ပိုင္းမွာ စြမ္းအင္မလံုေလာက္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့
ျပႆနာေတြ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေစမယ္လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လုပ္ကုိင္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အနာဂတ္ကာလေတြမွာ စြမ္းအင္ေခြၽတာႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ 
အစိမ္းေရာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုေတြ ပိုမိုတည္ေဆာက္ဖို႔ 
လိုအပ္လာေနပါၿပီလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုဆိုတာ သာမန္ အေဆာက္အအံုေတြထက္ လူေတြနဲ႔ သဟဇာတ
ပိုျဖစ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ရင္းျမစ္ေတြ သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ သာမန္အေဆာက္အအံုေတြထက္
သက္သာေအာင္ စီမံေဆာက္ရြက္ထားတဲ့အေဆာက္အအံုေတြျဖစ္ၿပီး ေရသံုးစြဲမႈ၊ ကာဗြန္ဒိုင္
ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊင့္မႈ၊ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈအျပင္ အေဆာက္အအံု
ေဆာက္လုပ္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြ အသံုးျပဳတာေတြကအစ ပါဝင္ပါတယ္။ 
အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုဆိုတာ စြမ္းအင္ေခြၽတာေပး႐ံုသာ မဟုတ္ဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ 
သဟဇာတျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီအေဆာက္အအံုေတြ 
တည္ေဆာက္လာၾကေသာ္လည္း အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံု အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္
ဆုိတာကုိ ခန္႔မွန္းဖုိ႔ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Team 6 Engineering Solution and Contral 
ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

''ရန္ကုန္မွာ အစိမ္းေရာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုေတြ 
ဘယ္ႏွခုရွိလဲဆိုတာကို ေျဖဖို႔ ဘယ္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ တိုင္းရမလဲဆိုတာ မရွိေသးပါဘူး။ အေမရိကမွာ 
စံႏႈန္းေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ထုတ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိၿပီး ဥေရာပနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာလည္း 
သူတို႔ရဲ႕Standard အလိုက္ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစဖို႔ စစ္ေဆးေပးမယ့္
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအေဆာက္အအံု
ေတြကို အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္၊ မျဖစ္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္၊ မျဖစ္ဆိုတာေတြကို 
စစ္ေဆးေပးမယ့္ အဲဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြ မရွိေသးပါဘူး''လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာမွာ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစဖုိ႔ လိုက္နာရမယ့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးဘဲ အစိမ္းေရာင္ 
အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ တျခားသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တူညီတဲ့ 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပ႒ာန္းႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို 
အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုလို႔ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းေအာင္က 
ေျပာပါတယ္။

''အေဆာက္အအံုသစ္ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစဖို႔ လိုက္နာရမယ့္ 
အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးတဲ့အတြက္ 
ဘယ္အေဆာက္အအံုက အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူးေျပာရင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာသာ 
ျဖစ္ေနမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက ဘယ္လိုအေဆာက္အအံုေတြက အစိမ္းေရာင္
အေဆာက္အအံုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္မေပးႏုိင္ေပမဲ့စင္ကာပူအစိုးရရဲ႕ အစိမ္းေရာင္
အေဆာက္အအံုသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာမယ္ဆိုပါက အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုအေနနဲ႔ 
သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနပါတယ္''လုိ႔သူက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၊ Inya Wing ဟိုတယ္ေတြက စင္ကာပူအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ 
BCA Green Mart ရရွိထားတဲ့ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံု
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တျခားအဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း 
ရွိပါတယ္လို႔ ဦးရဲထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

''BCA Green Mart ရဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အေဆာက္အအံုေတြကေတာ့ ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ေစ်းဝယ္
စင္တာ Phase ၁၊ ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုနဲ႔ ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ဟိုတယ္တို႔ပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္''လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ႏွစ္ခုအတြက္ BCA အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိေစဖုိ႔ Keppel Land International က 
ဦးေဆာင္ၿပီး စင္ကာပူက Measurement & Verification ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာျပည္က Team 6 တို႔က
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်န္းရွင္းစီးတီးအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ Singapore Building System
and Diagnostic (BSD) ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

စင္ကာပူအေျခစိုက္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ Building and 
Construction Authority (BCA) Green Mart ကိုလည္း ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပိုမို သဟဇာတျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ စြမ္းအင္ေခြၽတာဖို႔ စစ္ေဆးၿပီး
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုမ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) အဖြဲ႕အစည္းက စစ္ေဆးေပးေနၿပီး 
ကမၻာအႏွံ႔က အေဆာက္အအံုေတြကို အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုျဖစ္၊ မျဖစ္ကို စစ္ေဆးအကဲ
ျဖတ္ေပးေနပါတယ္။ ထိုအေမရိကန္အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုေကာင္စီ (US Green Building
Council) ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ LEED က အစိမ္းေရာင္
အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္း ဘန္ေကာက္ႏုိင္ငံက အေဆာက္အအံု ၁ဝ 
လံုးခန္႔အပါအဝင္ ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွာ အေဆာက္အအံု ၈,၃ဝဝ ေက်ာ္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႕က အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရထားတဲ့အေဆာက္အအံု မရွိေသးပါဘူး။

အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုေတြ ပိုမိုတည္ေဆာက္လာၾကေစဖို႔ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရဌာနမ်ားက အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစဖုိ႔ လိုက္နာရမယ့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လိုအပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက သဘာဝနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး 
စြမ္းအင္ေခြၽတာႏုိင္မယ့္ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပိုမုိေဆာက္လုပ္လာၾကေစဖုိ႔
အားေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးလင္းက ေျပာပါတယ္။

''ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနခ်ိန္မွာပဲ သာမန္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြထက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေပမဲ့ ေရရွည္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိး
မ်ားေစမယ့္ အစိမ္းေရာင္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို စတင္ ပ႐ိုမုတ္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 
အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုျဖစ္ေစဖို႔ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔
လိုအပ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံုေတြကို ပိုမိုေဆာက္လုပ္ဖို႔ အစိုးရက တြန္းအား
ေပးသင့္ပါတယ္''လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

သာမန္အေဆာက္အအံုထက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်စရိတ္ သိသိသာသာ ပိုမိုကုန္က်တဲ့ 
ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေငြေၾကး
အခက္အခဲရွိပါကလည္း အေဆာက္အအံုေတြမွာ စြမ္းအင္ေလွ်ာ့သံုးႏုိင္ေစဖို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် 
အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ရန္ တည္ေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ဦးလင္းက ေျပာပါတယ္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ အစိမ္းေရာင္အေဆာက္အအံု
ေဆာက္ဖို႔ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသးပါက ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့က်ေစဖုိ႔နဲ႔ အေဆာက္အအံုတြင္း
တတ္ႏုိင္သေလာက္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုမွာ 
မီးသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ မွန္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုအတြင္း
ေလေအးေပးစက္ အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔လည္း ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေအာင္
တည္ေဆာက္တာမ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ဖုိ႔ မွန္ႏွစ္ထပ္ တပ္ဆင္ကာ အပူေလ်ာ့ေအာင္ 
တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္''လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အေဆာက္အအံုအတြင္း စြမ္းအင္စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ 
သက္ဆိုင္တဲ့ အာဆီယံစြမ္းအင္ဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

''စိမ္းလန္းအေဆာက္အအံုမ်ားဆု အပါအဝင္ အေဆာက္အအံုအတြင္း စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုေတြကို အာဆီယံအဆင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဆုေတြလည္း 
ရရွိခဲ့ပါတယ္''လို႔ သူက ေျပာပါတယ္

Facebook comments