တန္ဖိုးျမင့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ထုတ္မည္

javascript

ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကို ဧၿပီလမွစ၍ အခြန္ေကာက္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ တန္ဖိုးျမင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ က်ပ္ငါးေထာင္တန္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းတန္မ်ားကို ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“အခြန္စေကာက္မယ့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔အမီ ထုတ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဧၿပီလအတြင္း သုံးႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ထုတ္မယ္။ ဘယ္ေလာက္ပမာဏ ထုတ္မယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ တံဆိပ္ေခါင္းေတြ မရခင္ အခ်ိန္အထိေတာ့ အရင္နည္းအတိုင္းပဲ အခြန္ေကာက္မယ္” ဟု ၎င္းကဆိုသည္။

တန္ဖိုးျမင့္ တံဆိပ္ေခါင္း ထုတ္လုပ္မွသာ ေရႊအေရာင္းအဝယ္အတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးတံဆိပ္ေခါင္းမ်ား အသုံးျပဳပါက ပမာဏအနည္းငယ္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္ေသာ္လည္း ေဘာက္ခ်ာတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ ကပ္ရမည္ျဖစ္ကာ အခြန္တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္း အမွားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေဌးလြင္က ေျပာၾကားသည္။
ေရႊအခြန္မွာ ယခင္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ထြက္ရွိၿပီးတည္းက ဝယ္ယူသူမ်ားက မေဆာင္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒတြင္ ေရႊႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားမွာ အခြန္ေဆာင္ရမည္ ဟူသည့္ အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ သီးသန္႔ထည့္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားက တိုက္႐ိုက္ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေခါက္ေရႊတုံးမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္မည္ ျဖစ္သည္။

Source : The Voice

Facebook comments