လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ လုိလာတဲ့ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား

javascript
အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားဆဲျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြအတြက္ လာမယ့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပား အိမ္ရာ အေရ အတြက္ တစ္သန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေရးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ က တည္းက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါတယ္။ 

အခု အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း အဆိုပါ အိမ္ရာ အေရအတြက္ကို ျပည့္မီေ အာင္ တည္ေဆာက္ မယ္ဆုိၿပီး ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနတာ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ယခင္အစုိးရ တာဝန္ယူစဥ္ အခ်ိန္တုန္းကေ တာ့ ေၾကြးေၾကာ္မႈနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ႏွစ္အလုိက္အိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္ ပမာဏကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ငါးႏွစ္ တာ စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆-၁၇ မွ ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ ရာအခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈သိန္း တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရတနာႏွင္းဆီ အ ဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမိတ္ဆက္ပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ အ တြင္း က်ပ္သိန္း တစ္ရာတန္ တိုက္ခန္း ရွစ္ေထာင္ကို ဦးစားေပးတည္ေ ဆာက္ ေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။

ေရတိုငါးႏွစ္တာ အိမ္ရာတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းအရ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သိန္းကို ငါးႏွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိရင္ တ စ္ႏွစ္ကုိ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ခန္႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ လ်ာထားအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြအရ ဆုိရင္ ငါးႏွစ္တာ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ႏွစ္အလုိက္ တိုက္ခန္းအေရအ တြက္ကို ျပည့္မီေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဟာ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္ တယ္လုိ႔ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုး မွ်တ အိမ္ရာ အခန္းစုစုေပါင္း ၂,၂ဝ၈ ခန္းနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ၁,၃၈ဝ ခန္း ကို တည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္းဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ခန္း ၂,၂ဝ၈ ခန္းကို တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာပါတယ္။

''အစိုးရသစ္ရဲ႕ ပထမဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာ ေရာင္း ခ်ခဲ့တဲ့ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာက ၂,၂ဝ၈ ခန္းရွိပါတယ္။ အိမ္ရာေ တြ အကုန္လံုး ေရာင္းခ်ၿပီးတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ တခ်ဳိ႕အိမ္ရာေတြက 
ေရာင္းခ်ေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာပါတယ္္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ အျပင္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဧရာဝဏ္ ရ တနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းရွိ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမွအိမ္ခန္းေပါင္း ၁,၃၈ဝ ခန္းကိုလည္း တည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ဒ့ါျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာေ တြ ရွိေနၿပီး ထိုအိမ္ရာမ်ားထဲမွ အခန္းေပါင္း ၈,၇၁၂ ခန္းကို ယခု၂ဝ၁၇ ခုႏွ စ္ အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

''လက္ရွိကာလမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ မံုရြာ၊ မေကြးနဲ႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၈,၇၁၂ ခန္းကို ဒီ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အ ၿပီး တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာပါတယ္။ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္မႏၲေလးၿမိဳ႕နဲ႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာလည္း တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၈ဝဝကို တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း၁,၄၂ဝ ကို တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ကာ ယခု၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေရာင္းခ်ေပး မယ္ လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရတယ္။

ထို႔ျပင္ အိမ္ရာလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႔ၿဖိဳးဆဲ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြနဲ႔ တန္ဖိုးနည္း အငွားခ် အိမ္ရာေ တြကိုလည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေ ဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

''၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ကယားျပည္နယ္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာပဲ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၈၄ ခန္းနဲ႔ အိမ္လခ လစဥ္ေၾကး က်ပ္ ၃၇,၂ဝဝ ေပးသြင္းရမယ့္ အငွားခ်အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၃၂ ခန္းကို တည္ေဆာက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲတကယ္အိမ္ရာေတြကို လိုအပ္ေန တဲ့ တျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္က ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြမွာလည္း တန္ဖိုး နည္း အိမ္ရာေတြကို တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာပါ တယ္။

အဆိုပါတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရွစ္ႏွစ္မွ တစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ အထိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား ၊ ႏုိင္ငံ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖ စ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္ကာ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား၊ တန္ဖိုးသစ္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို သာမက အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပါ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေ ရး လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာ က္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိတယ္လုိ႔ အသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးသာေဌးက ယခုလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Surbana Jurong ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္မႈသေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ အသင္းကို မၾကာေသးခင္ကပဲ အစိုးရက တန္ဖိုးနည္း အိမ္ ရာေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ တာဝန္ေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုး ရနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ တန္ဖိုးနည္းနဲ႔ တန္ဖိုးမွ်တ တိုက္ခန္းေ တြ ေဆာက္လုပ္ပါမယ္။

ဘယ္ေနရာေတြမွာ အိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္မယ္၊ ဘယ္ေတာ့ စေဆာက္ လုပ္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မတိုင္ပင္ရေသးပါဘူး။ အျမန္ဆံုး စတင္ေဆာက္ လုပ္ေတာ့မွာျဖစ္လို႔ လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ အိမ္ရာေတြကို စတင္ေ ဆာက္လုပ္ေနဖို႔ကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာပါတယ္။

၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၃၃ဝ ေက်ာ္ကုိ စနစ္က်ေသာ ၿမိဳ႕ျပ အျဖစ္ အကြက္ခ် တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္ အဆိုပါၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္းတုိ႔မွ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ခန္း တစ္ သန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေရးသည္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာပါ တယ္။

''ႏုိင္ငံသားေတြ အားလံုးရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေစမယ့္ အိမ္ရာေတြမွာ ေန ထိုင္ႏုိင္ေရးကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿမိဳ႕ျပမူဝါဒႏွင့္ အိမ္ရာမူဝါဒေတြ ျပ႒ာန္းၿပီးႏုိင္ငံအႏွံ႔မွာ လို အပ္ေနတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းေတြ အျပင္ အ မ်ဳိးသားအဆင့္ အိမ္ရာက႑ ေငြေၾကးစနစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏုိင္ဖို႔ 
ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေ ပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခုိင္က ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ သတၱပတ္က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျ ခင္း၊ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိုလည္း ေ ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား''ကို UN Habitat ၏ အေထာက္အ ပံ့ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပ ညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က အတည္ျပဳခ်က္ ရ ယူကာ ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တေျပးညီ လိုက္နာ
က်င့္သံုးရမည့္ ''အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဥပေဒ'' ကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။


Source : Myanmar Time

Facebook comments