လဟာျပင္ေစ်းေဟာင္းေနရာရွိ Junction City စင္တာ မတ္လကုန္ ဖြင့္မည္

javascript
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ ယခင္ လဟာျပင္ေစ်းေ ဟာင္း ေနရာ၌ တည္ေဆာက္ေနသည့္ Junction City စင္တာကို မတ္လ ၃၁ ရက္ တြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ သည္။

၂၃ ထပ္အျမင့္ ႐ံုးခန္းတာဝါ တစ္ခု၊ Junction City ေစ်းဝယ္ စင္တာႏွင့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိ ဟိုတယ္တို႔ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး Junction City ေစ်းဝယ္ စင္တာတြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ား ပါဝင္ကာ အ ခ်ိဳ႕ ဆိုင္ခန္းမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ တစ္ ဆက္တည္းတြင္ မူလဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစ်းသစ္ကို လည္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ယခင္ဆုိင္ခန္းမ်ားကိုပါ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိ တက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း တည္ေဆာ က္ျခင္း ျဖစ္သည္။ေစ်းဝယ္စင္တာ၌ ေစ်းဆိုင္ခန္းေပါင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ေ နၿပီး ေမလကုန္တြင္ ဆုိင္ခန္းအားလံုးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေ ရႊေတာင္ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚစႏၵာထြန္းက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္း တြင္ ပါဝင္သည့္ အခန္းေပါင္း ၃၄၀ ေက်ာ္၊ အ ထပ္ ၂၅ ထပ္ပါဝင္မည့္ Pan Pacific ဟိုတယ္ကို လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္း၏ အပိုင္း−၂ တြင္ ပါဝင္မည့္ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ အခန္း ေပါင္း၂၆၀ ေ က်ာ္ ပါဝင္မည့္ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားကို ၂၀၁၈ ၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျ ဖစ္သည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments