မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကိုစိစစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္းေလးေထာင္ေက်ာ္ ပိုလွ်ံရရွိ

javascript
ယခင္အစိုးရသက္တမ္း အတြင္း အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒ သႀကီး၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ား ကို စနစ္တက်စိစစ္ခဲ့ရာ ဘ႑ာ ေငြအမ်ားအျပား ပိုလွ်ံခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မႏၲ ေလးတုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ ေ ဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာန ၁၇ ခုအတြက္ တည္ေ ဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရန္ က်ပ္သန္း ၅၄,၄၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေငြ ေၾကးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ စ နစ္ တက်စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းသည္ က်ပ္ သန္းေလးေ ထာင္ခန္႔ ပိုလွ်ံဘ႑ာ ေငြရရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစား စသည့္ ဝန္ႀကီးဌာ နမ်ားမွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကို စနစ္တက်စိစစ္ခဲ့ရာ ပိုလွ်ံေငြ က်ပ္ သန္း ၄,၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို ေခြၽ တာႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၿပီး တင္ဒါမ်ား ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ အဂတိကင္းကင္းျဖင့္ စနစ္တက် စိစစ္ ခြင့္ျပဳေ ဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ယခုကဲ့သို႔ ဘ႑ာေငြမ်ား ပိုလွ်ံခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကား သည္။ယင္းပိုလွ်ံေငြမ်ားျဖင့္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္း တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ေက်းရြာ ၅၀ ေက်ာ္ အတြက္ ေက်းလက္ မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကမ္းၿပိဳ ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ျ ခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ထပ္မံ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိသည္။

တုိင္းအစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မွ ဘ႑ာေငြမ်ား ပိုလွ်ံသလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသ ႀကီးတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာေငြမ်ား ပိုလွ်ံမႈ ရွိသည္ဟု မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းသံုး စြဲမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝိုင္း ခ်စ္ေအာင္က ေျပာ သည္။

‘‘ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကေနလည္း ဘ႑ာေငြ ပိုလွ်ံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေငြေတြကို သက္ဆုိင္ရာတုိင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္ေတြမွာ သံုး စြဲခြင့္မရဘဲ ျပည္ေထာင္စုကို ျပန္ အပ္လိုက္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔အေနနဲ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ေတာ့ ပိုလွ်ံတဲ့ေငြေတြကို ျပည္ 
ေထာင္စုကို ျပန္မအပ္ရဘဲ ကိုယ့္ ရဲ႕တုိင္းေဒသႀကီးထဲက လိုအပ္တဲ့ ေန ရာေတြမွာပဲ ျပန္သံုးခ်င္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments