ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ

javascript
ျပည္တြင္းေရႊေဈးဟာ တစ္က်ပ္သားကို က်ပ္ ကိုးသိန္းေက်ာ္ ျပန္လည္ ျမင့္ တတ္လာၿပီး ဒါဟာ အခု ႏွစ္ သံုးလအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါ တယ္။

ကမၻာ့ေရႊေဈးကို လႈပ္ရွားေစတဲ႔ ေဒတာေတြက ေရႊေဈး အတက္ကို ျပေနပါ တယ္။ သည္တစ္ပတ္မွာ ေတာ့ ေဈးကြက္အဖြင့္ကတည္းက ဆက္ တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ႔တဲ႔ ေရႊေဈးဟာ ယေန႔မွာေတာ့ သံုးပတ္ တာရဲ႕ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္ကုိ ခ်ိဳးခဲ႔ပါတယ္။ ကမၻာ့ေရႊေဈးတက္တဲ႔ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ အညႊန္းကိန္းေတြဟာ ေျခာက္ပတ္တာအတြင္း အနိမ့္ ဆံုး စံခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ႔ပါ တယ္။ Index ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ က် ဆင္းခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္စေတာ့ခ္ အ ညႊန္းကိန္းေတြ လည္း က်ဆင္းလာခဲ႔တာက ကမၻာ့ေရႊေဈး အတက္ကို ေရာက္ရွိေစပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ထရမ္႔ရဲ႕ စီးပြားေရးေပၚလစီေတြ ကလည္း ေတြးေတာစရာေတြ ျဖစ္ၿပီး ဥေရာ ပႏုိင္ငံေရး မေရရာမႈေတြကလည္း ဆက္လက္ျ မင့္တက္ေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကမၻာ့ေရႊေဈး အတက္ ကို အားျဖစ္ေစခဲ႔ပါ တယ္။
ကမၻာ့ေရႊေဈးအတက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးလည္း ျမင့္တတ္လာၿပီး ေဈးကြက္အဖြင့္က တစ္က်ပ္ သားကို က်ပ္ ၈၉၃,၀၀၀ ဝန္းက်င္ ေရာက္ရွိလာပါ တယ္။ ေရႊဝယ္လုိအား ျမင့္တက္မႈကလည္း ျပည္ တြင္းေရႊေဈးကို တက္ေစ ပါတယ္။

ဧၿပီလမွာ ေပးေဆာင္ရမယ့္ တစ္ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္က ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္ ႏွစ္ လတာကို ဝယ္လိုအား ျမင့္ တက္ေစခဲ႔ပါတယ္။ ဝယ္လိုအား မ်ားေနတဲ႔ ျပည္ တြင္းေဈးကြက္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးဟာ က်ပ္ ကိုးသိန္း ပတ္ခ်ာလည္မွာသာ ရွိေနဦးမယ္လို႔ ေရႊေဈး ေလ့လာ သံုးသပ္ေတြက ေျပာ ပါတယ္။


Source : The Modern

Facebook comments