အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေလ်ာ့နည္းသြား

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကို ယခင္အစုိးရလက္ထက္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္
အမ်ားအျပား အခြင့္အေရးေပးခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကယခင္အစိုးရေဟာင္း 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေရးအတြက္ ရပ္နားရန္ ၫႊန္ၾကားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကိုးထပ္ႏွင့္အထက္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္း စုစုေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္
ရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္တြင္ စီမံကိန္း ၆၄ ခုမွာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီး 
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္း
မ်ားသည္ မၾကာခင္ လပိုင္း၊ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေပၚထြက္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ား
လည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္
စီမံကိန္းအားလံုးမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္နားထားသည့္
အခ်ိန္ သံုးလေက်ာ္ေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါရပ္နားခံရသည့္စီမံကိန္းမ်ား၏
လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက ေဝဖန္မႈ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးသည့္ မူဝါဒပိုင္းမွာလည္းတုိင္းေဒသႀကီး
အစိုးရသစ္ စျဖစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ မူဝါဒအခ်ဳိ႕ကို ေျပာင္းလဲရန္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္
လည္းလက္ေတြ႕တြင္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ကာ မူဝါဒ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အထပ္ျမင့္
တည္ေဆာက္ေရး၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အခက္ေတြ႕ေစမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန 
(အေဆာက္အအံု) ၏ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္သည္ 
၂ဝ၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ထက္ဝက္နီးပါးခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အဆုိပါ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)က ခြင့္ျပဳသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ရွစ္ထပ္အထိ 
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုးထပ္ႏွင့္အထက္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုမူ 
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ၊ ၾကံ့ခုိင္မႈ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဒီဇုိင္းတုိ႔ကို 
စိစစ္သည့္ HIC အဖြဲ႕၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္စီမံကိန္းမွာ ယခုတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္
လက္ထက္တြင္ စီမံကိန္းအသစ္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အခုခ်ိန္ထိ အထပ္ျမင့္ေဆာက္အအံုအသစ္ စီမံကိန္း တစ္ခုမွ ေဆာက္
လုပ္ခြင့္ မျပဳရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီမံကိန္းတင္ျပထားတဲ့ စီမံကိန္းသံုးခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ 
အဲဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က စစ္ေဆးဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္''ဟု HIC ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ
ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္ေဆာက္ေနဆဲ၊ တည္ေဆာက္ၿပီးႏွင့္ မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္ရန္
ျပင္ဆင္ေနသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းအားလံုးသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏လက္က်န္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုဌာန (အင္ဂ်င္နီယာ) ဌာနမွဴး ဦးသန္းေဌးက ေျပာသည္။

''အခုေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြက အရင္အစိုးရလက္ထက္က ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ 
အေဆာက္အအံုေတြခ်ည္းပဲ။ ဟိုတေလာက ရပ္ထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အခုၿပီးသြားလို႔ ျပန္စေနတဲ့ 
စီမံကိန္းေတြေပါ့။ မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြက တစ္ဆင့္ခ်င္း သြားၾကတာ။ သူတုိ႔ေတြက
ၾကာဦးမွာ။ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ေလာက္မွ ၿပီးမယ့္ စီမံကိန္းေတြ ရန္ကုန္မွာ ထပ္ေပၚလာဖုိ႔ 
ရွိေသးတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရေဟာင္း၏ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေသာ ဂ်န္းရွင္းစီးတီးစီမံကိန္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းစီမံကိန္းမွာ ယခင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းသစ္ေနရာတြင္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္
ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်န္းရွင္းစီးတီးစီမံကိန္းတြင္ အထပ္ ၂ဝ ေက်ာ္အေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုးပါဝင္ၿပီး ေစ်းဝယ္စင္တာ၊ 
႐ံုးခန္းတာဝါႏွင့္ ဟိုတယ္တုိ႔ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာန၏ ေျမကို 
ငွားရမ္းမကာ အက်ဳိးတူ ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး ယခု 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား 
ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ရပ္နားခဲ့သည့္ စီမံကိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

''အစက ဒီလအေစာပိုင္းမွာ ဖြင့္မလုိ႔ သူလည္း ရပ္ထားတဲ့အထဲ ခဏပါသြားေတာ့ 
နည္းနည္းေနာက္က်သြားတယ္''ဟု ဦးသန္းေဌးက ဆုိသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တင္ျပထားဆဲ 
စီမံကိန္းအသစ္ သံုးခုတြင္ ယခင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စစ္သမုိင္းျပတုိက္ေနရာအေဟာင္းတြင္ 
တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလည္းရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းကိုယခုတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက 
မူအားျဖင့္ စည္ပင္သာယာ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ အပိုင္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳရန္ဆုိၿပီး လတ္တေလာတြင္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီစီမံကိန္းကေတာ့ ဟိုးအရင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ပံုစံေတြေရးဆြဲၿပီး တင္ျပဖုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကေတာ့ ဒီဘက္လက္ထက္က်မွပါ။ 
အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပန္လည္စစ္ေဆးတဲ့ အထပ္ျမင့္ေတြထဲမွာ အခု ေျခာက္လံုးပဲ 
က်န္ပါေတာ့တယ္။ က်န္တာေတြက အရင္အတုိင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေနပါၿပီ''ဟု HIC မွ 
ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

Source ; Myanmar Time

Facebook comments