အစိုးရတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးမွာ တန္ဖိုးနည္း/တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ခန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္တည္ေဆာက္ခဲ့

javascript
၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္နဲ႔မႏၱေလးမွာတန္ဖိုးနည္း/တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၃၀၀၈ 
ခန္းတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ားမွာေရးသားထားတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ 
တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တန္ဖိုးနည္း/တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကေနအခန္းေပါင္း ၂၂၀၈ ခန္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ
ျမရည္နႏၵာအိမ္ရာစီမံကိန္းကေန အခန္းေပါင္း ၈၀၀ ခန္းတည္ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဆာက္ရြက္ဆဲတန္ဖိုးနည္း/တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကေန 
အခန္းေပါင္း ၈၇၁၂ ခန္း ထြက္ရွိလာမွာ
ျဖစ္ၿပီး မံုရြာမွာ အခန္းေပါင္း ၄၄၀ ၊ မေကြးမွာ အခန္းေပါင္း၃၀၄ ခန္း၊ 
ပုသိမ္မွာ အခန္းေပါင္း ၆၇၆ ခန္း ထြက္ရွိလာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါ ေဆာက္ရြက္ဆဲတန္ဖိုးနည္း/တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကေန အခန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိလာမွာ ျဖစ္က
၂၀၁၇ အတြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အိမ္ခန္းမ်ားကို ၀င္ေငြနည္းျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊
ပင္စင္စားမ်ားကို ဦးစားေပးစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ
ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန အိမ္ရာ
အေပါင္ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔ ၈ ႏွစ္ -၁၀ ႏွစ္အထိ ၀ယ္ယူႏုိင္ေအာင္
စီစဥ္ထားတယ္လို႔ ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First

Facebook comments