မေကြးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါမ်ားစိစစ္ရာ၌ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပိုထြက္လာ

javascript

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါမ်ားကို စိစစ္ရာ  ပုိလွ်ံေငြက်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၁၀ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ)ထြက္လာေၾကာင္း မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၏ တစ္ႏွစ္တာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသုိ႔ စိစစ္ရာတြင္ လုပ္ငန္း အရည္အေသြးကိုလည္း ေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းပမာ ဏကိုလည္းေကာင္း မထိခိုက္ ေစဘဲ စိစစ္ခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။


‘‘အင္ဂ်င္နီယာေတြကုိ ကုိယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ေပးလုိက္တယ္။ တင္ဒါၿပိဳင္သူေတြကုိလည္း ဘယ္ သူ႔ကုိမွ ဘာမွမေပးဘဲ ႐ုိး႐ုိးသား သား၀င္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီ ေလာက္ပါပဲ’’ဟု မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏြယ္ဦးက တင္ဒါပုိလွ်ံေငြ ထြက္လာရျခင္းအေၾကာင္း ရွင္း ျပသည္။

ပိုလွ်ံေငြမ်ားကုိ ေက်းလက္  ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွ ေရးတို႔အတြက္ ခဲြေ၀ေပးခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑ တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိ ရသည္။

ထို႔အျပင္ ပိုလွ်ံေငြမွ ေက်း ရြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား၊ ေသာက္ ေရကန္မ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွယႏၲရားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မုိးညိဳ ကလည္း အစိုးရအဖြဲ႕၏ တစ္ႏွစ္ တာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ေျပာၾကားရာတြင္ ‘‘ယခင့္ ယခင္အစိုးရေတြလက္ ထက္က မလုပ္သင့္ဘဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ရတဲ့ ျပႆနာ၊ လုပ္ သင့္ပါလ်က္  မလုပ္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ရတဲ့  ျပႆနာေတြကို ရွင္းေန ရတာဟာ တာ၀န္ႀကီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြ ေျဖရွင္းရ လုိ႔ ကုန္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေတြကုိ ဒီ ျပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုး လုိ႔ရတာေပါ့’’ဟု ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပေနသည္။

Source: 7 Daily

Facebook comments