အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြမည္းစီးဝင္မႈ မရွိေစရန္ အခြန္ႏႈန္း ျမႇင့္ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ဟုဆို

javascript
အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားေနျခင္း မ်ားႏွင့္ တစ္ေပ ပတ္လည္စံႏႈန္းမ်ား မျပင္ဆင္ေသးဘဲ အျမင့္အတိုင္း ထားရွိ ထားျခင္းမွာ အစိုးရသက္ဆိုင္ရာဌာနအခ်ဳိ႕မွ ယင္းက႑အတြင္း ေငြမည္း စီး ဝင္မႈမရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟုယူဆေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမကြၽမ္းက်င္ ပ ညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈ အသင္း(ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦး က ''ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာပဲ သတင္း၊ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္။ မူး ယစ္ေဆးဝါး က်ပ္သန္း ေက်ာ္ဖိုး ဖမ္းဆီးရမိတယ္ဆိုတာေပါ့။ ဒါေတြက အဲဒီ လမ္းေ ၾကာင္းကေန ေငြမည္းကေန ျဖဴခ်င္ေတာ့ ဘယ္က႑ထဲကိုဝင္မလဲ ၾကည့္တဲ့ အခါ အိမ္ၿခံေျမက႑ကို ျမင္ၿပီေလ။ ဒါကိုကာကြယ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ လုပ္ေဆာ င္တာျဖစ္ဖို႔ မ်ားတယ္။ အခြန္က ေစ်းကြက္အတြက္ အဆင္ မေျ ပႏိုင္ေပမယ့္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္းနဲ႔ ၾကည့္ျပန္ရင္ေတာ့ လုပ္သင့္ေနျပန္ေ ရာ''ဟု ေျပာသည္။ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေကာက္ခံရန္ ေရးဆြဲေနသည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွ တန္ဖိုးအလိုက္ ေရာင္းရမႈ အ ေပၚ ေပးေ ဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားမွာ တစ္က်ပ္မွ သိန္း ၃ဝဝ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၃ဝ၁ သိန္းမွ သိန္း ၁ဝဝဝ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ ႏွင့္ အထက္ဆိုလွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ျဖစ္ သည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္ရွိေနေသာ အိမ္ၿခံ ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ တစ္ေပ ပတ္လည္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္း က ရွိေနခဲ့သည့္ႏႈန္းထားအတိုင္း ဆက္လက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိေစ်း ကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္သည့္ေျမကြက္ကို တစ္ေပပတ္လည္စံႏႈန္းအရ သတ္မွတ္သည့္အခါ က်ပ္သိန္း ၁၃ဝဝ ခန္႔ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းရာျဖတ္တန္ဖိုး မွာလည္း ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ''တက ယ္ေနဖို႔ ဝယ္မယ့္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေငြကစား မယ့္ သူေတြ၊ ေငြျဖဴေဖာ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္က သူတို႔ဘယ္ေလာက္ေပး ရေပးရ ေပးမွာပဲေလ။ အေရာင္းအဝယ္က အခြန္ဥပေဒၾကမ္း ထြက္လာက တည္းက ၿငိမ္က်သြားတာပါပဲ''ဟု ဝါရင့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးခ်စ္က ေျပာသည္။


Source : The Yangon Time

Facebook comments