ေရႊထည္ခြန္အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား အခ်ိန္မီမၿပီးေသာ္လည္း ေရႊဆုိင္မ်ား ဧၿပီ၁ရက္ကစ၍ အခြန္ေကာက္ရမည္ဟုဆို

javascript
ေရႊႏွင့္ဆက္စပ္ေသာရတနာမ်ား အခြန္ေကာက္ခံရန္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ မရႏုိင္ေသး ေသာ္လည္း ေရႊဆုိင္မ်ားက အခြန္ကို ႀကိဳတင္ 
ေကာက္ခံထားရမည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

ေရႊထည္မ်ားအတြက္ အထူး တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ မွာထားေသာ္ လည္း အခ်ိန္မီ မရႏုိင္၍ ဆုိင္မ်ားက ႀကိဳတင္ေကာက္ ခံထားရမည္ဟု အဆုိ ပါ ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က 7Day Daily အား ေျပာသည္။

ေရႊထည္လက္၀တ္ရတနာ မ်ား ကို အခြန္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း အေခါက္ေရႊတုံးႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာတြင္ စဲြကပ္ထားေ သာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခြန္ဌာနက ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္သမာဓိေရႊဆုိင္ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒု၀န္ႀကီးကေတာ့ ဒီႏႈန္း ေတြက ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ႏွစ္မွ လုပ္ႏုိင္ မယ္။ ၂၀၁၇ အ တြက္ေတာ့ အတည္ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ေျပာတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ေရႊသားျဖင့္ တဲြဖက္ထား သည့္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေက်ာက္ စိမ္း၊ စိန္ႏွင့္ ပ လက္တီနမ္ စသည့္ ရတနာမ်ားအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး ေရႊသားအ တြက္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ရမည္ဟု ဦးေအာင္က ေျပာသည္။
အထူးကုန္စည္တြင္ မပါ၀င္ သည့္ အေခါက္ေရႊသည္ ဥပေဒ အရ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း မကပ္သည့္ ေရႊဆုိင္ မ်ားကို တတိယ အႀကိမ္အထိ ေငြဒဏ္တပ္႐ုိက္ မည္ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံး အ ဆင့္တြင္ တရားစဲြဆုိသြားမည္ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အခြန္စတင္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေစ်း ကြက္၌ လက္၀တ္ ရတနာႏွင့္ အေခါက္ေရႊမ်ား အ၀ယ္မ်ားေနေၾကာင္း ေရႊ ဆုိင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ေရႊဆုိင္မ်ားကို အ ခြန္ေကာက္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ကို ေရႊဆုိင္မ်ား၏ ေရာင္းအား ခန္႔မွန္းေျချဖင့္သာေကာက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေ အာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ဥပေဒတြင္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၌ စဲြကပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ စိန္၊ ျမ ႏွင့္ အျခားေက်ာက္ မ်က္ ရတနာမ်ားအတြက္ အခြန္ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ေရႊထည္လက္၀တ္ရတနာ မ်ားအတြက္ အခြန္ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ အထူးကုန္စည္တြင္ မပါ၀င္သည့္ အေ ခါက္ေရႊတုံးမ်ားအ တြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရ မည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments