ရတနာ ႏွင္းဆီအိမ္ရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာင္းခ်ျပီးစီး

javascript
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တဲ့ ရတ နာႏွင္းဆီအိမ္ရာကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာင္းခ်ျပီးစီးေနျပီလို႔ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက အင္ဂ်င္နီယာမွဴးၾကီး (ျမိဳ႕ျပအေျခခံ အေဆာက္ အအံု စီမံကိန္း) က ေဒၚစန္းစန္းေအးက ေျပာပါတယ္ ။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ရတနာဧရာဝဏ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ပထမဆံုး ဖြင့္လွစ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္း ကို ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ အရစ္က်စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ သည္အိမ္ရာစီမံကိန္းက ႏွစ္လေ က်ာ္ ကာလ အတြင္းေရာင္းခ်တဲ့ အခန္းစုစုေပါင္းရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထိ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။

ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းက ေျမဧက ၁၈ ဧကေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားျပီး ၁၈ ထပ္အေဆာက္အအံု ၁၂ လုံး တည္ေဆာက္ထား တာျဖစ္ပါတယ္ ။ ၁၈ ထပ္တိုက္ႏွစ္လံုးကို စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့တာျဖစ္ျပီး စုစုေ ပါင္း အိမ္ခန္း ၄၀၈ ခန္း ေရာင္းခ်ျပီးစီးေနျပီလို႔ သိရပါတယ္ ။

ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာကို ျမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ျခံေျမဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနနဲ႔ ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူတည္ေဆာက္တာျဖစ္ျပီး အစိုးရသစ္မွ တည္ေဆာက္တဲ့ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္ျပီး အခန္းတစ္ခန္းကို သိန္း ၆၀၀ မွ ၁၂၀၀ အထိ တန္ဖုိးရွိပါတယ္ ။ သည္အိမ္ရာကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး (CHDB) ဘဏ္မွာ စုေဆာင္းေငြထားရွိျပီးရွစ္ႏွစ္ ၊ ၁၀ ႏွစ္ ၊ ၁၂ ႏွစ္ ၊ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ 
ဘဏ္စုေဆာင္းေငြအရစ္က်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး (CHDB) ဘဏ္မွာ အိမ္ခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စုေ ဆာင္းေငြထားရွိရမွာျဖစ္ျပီး လစဥ္အရစ္က်စနစ္နဲ႔ အခန္တန္ဖိုးကို အခ်ိဳးက်ေ ပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ဘဏ္ကို အတိုးႏႈန္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကနဦးအိမ္ခန္းတန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းျပီးတာနဲ႔ အိုး / အိမ္ ဌာနဘဏ္နဲ႔ ဝယ္ယူတဲ့သူတို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ၾကိဳတင္ေငြစုပံုစံနဲ႔ ဝယ္ယူတဲ့သူေတြက ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရး (CHDB) ဘဏ္မွာ က်ပ္သိန္း ၁၂၀ တစ္ခါတည္းေပးသြင္းရမွာျဖစ္ျပီး က်န္ ရွိတဲ့ အခန္းတန္ဖိုးကို တစ္ႏွစ္ရစ္က်ဆပ္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ဝယ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အခန္းတန္ဖိုးေက်တာနဲ႔ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူတဲ့သူေတြကိုေတာ့ အခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ငါးရာ ခိုင္ႏႈန္း အထိ ေဈးေလၽွာ့ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ရွိအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပီးစီးေနျပီး လာမယ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အိမ္ခန္းေတြ အပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ရတနာ ဧရာဝဏ္ အိမ္ရာစီမံကိန္းရဲ႕ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း ဖြင့္ပြဲမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိမ္ ရာစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တန္ဖိုးသံုးခုျဖစ္တဲ့ လံုျခံဳေရး ၊ အသံုးျပဳသူေ တြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြျဖစ္ တယ္လို႔ အၾကံျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

Source : The Modern

Facebook comments