နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကရင္ျပည္နယ္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္၌ ေနအိမ္မ်ားတည္ေဆာက္လွဴဒါန္း

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပီးစီးမႈအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ႕ႏွင့္ ကိုးမိုင္ခန္႔အ ကြာရွိ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္ဒူးပ လာယာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ မတ္ ၁၀ ရက္နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟိုဌာနမွ ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္ တာတင္မ်ိဳးဝင္းက အမွာစကား ေျပာ
ၾကားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေက်းဇူး တင္စကားေျပာၾကားကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr.Yo He Sar Sar Kawar က လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ KNU ဥကၠ႒ မူတူးေစးဖိုးက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ဆာသူးေလ အ ထက္တန္းေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ ငံနီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေပးအပ္ ရာတာဝန္ခံဆရာမႀကီးကလက္ခံရယူေပးၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအ တြက္ တည္ေဆာက္ေပးေသာအေဆာက္အအံုမ်ားၿပီးစီးမႈ အထိမ္း အမွတ္ေက်ာက္တိုင္အား ကရင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ ေထြးျမင့္၊ KNU ဥကၠ႒မူတူးေစးဖိုး၊ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းႏွင့္နီပြန္ေဖာင္ ေဒးရွင္းဥကၠ႒ Mr.Yo He Sar Sar Kawar တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပး ၾကသည္။
ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕သစ္အိုးအိမ္ မ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သိန္း ၁၀ဝ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါေနအိမ္အလံုး ၁၀ဝ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Democracytoday

Facebook comments