ယခု သတ္မွတ္လိုက္ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်း ဆက္က်ဖြယ္ရွိ

javascript
အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဆိုရာတြင္ ယခုသတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ပင္ ေစ်းကြက္ အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျခားနည္းႏွင့္ ထပ္မံလုပ္စရာ မ လိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း အသိုင္းအ ဝိုင္းမွ ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ ေကာက္ခံရန္ ေရးဆြဲေနသည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ယခင္ႏွစ္က ႏႈန္းထားအတိုင္း ေကာက္ ခံရန္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တန္ဖိုးအ လိုက္ ေရာင္းရမႈအေပၚ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ တစ္က်ပ္မွ သိန္း ၃ဝဝ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သိန္း ၃ဝ၁ မွ က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝဝ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ဆိုလွ်င္ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အခြန္ႏႈန္း ထားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ရာခို င္ႏႈန္း ၃ဝ ခန္႔ က်ဆင္းၿပီးျဖစ္ရာ၊ ယင္းစနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးပါက အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္း မ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ကာ အေရာင္းအဝယ္ပါ နိမ့္ဆင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအ သင္း(ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးသန္းဦးက ''ဒီႏႈန္းထားအတိုင္းဆိုရင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီထက္မက ထပ္ဆင္းအံုးမယ္။ ဆင္းဖို႔ရွိတယ္။ ဒီႏႈန္းထားနဲ႔ ဘယ္သူမွ ဝယ္ ေရာင္းမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဘယ္သူမွလဲ ေသ ခ်ာ ေပါက္ မေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ အခုေတာင္ ႏွစ္ ႏွစ္အတြင္းမွာ အိမ္ၿခံေျမက ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ ကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ အထိ က်ဆင္းေန ၿပီ''ဟု ေျပာသည္။
ေစ်းကြက္အေနအထားမွာ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တျဖည္း ျဖည္းက်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေ ဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေျမေစ်းအေပၚတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မထားၾကရန္ သတိေပးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသးသည္။ အကယ္၍ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္း မ်ားကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ အတင္းအက်ပ္ က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းမ်ား တစ္ ဟုန္ ထိုးတက္ျခင္း၊ က်ျခင္း မျဖစ္ ေပၚေအာင္ အစိုးရမွ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းသိမ္း သြားသင့္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသက္ဝင့္ေက်ာ္ဇင္က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

Source: The Yangon Times

Facebook comments