ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ လွာကျမင္ တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်း ဦးေမာ့ကာ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ေန

javascript
ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ လွာကျမင္ တိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းဦးေမာ့ကာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါကြက္သစ္သည္ ကရင္ျ ပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္သက္ (၃ဝ)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဝန္ ထမ္းမ်ား၊ သက္ႀကီး အိမ္ရာမဲ့ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အ တြက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင္႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား ဦးေမာ႔လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''လွာကျမင္ၿမိဳ႕သစ္ အိမ္ၿခံေျမက ေစ်း ဦးေမာ့ၿပီး တန္းေနတာေပါ့ဗ်ာ။ ၄ဝ x ၆ဝ (ဂ)တန္းမွာေတာင္ က်ပ္သိန္း ၅ဝ နဲ႔ ၁၅ဝ ၾကားမွာရွိတယ္။ လမ္းမတန္း ဘက္က ေစ်း ျမင့္တယ္။ လမ္းၾကားတန္းဘက္ကေတာ့ က်ပ္သိန္း ၅ဝ ဝန္း က်င္ ၆ဝ ေလာက္ေပါ့။ ပံုမွန္ အေရာင္းအဝယ္ေတာ့ ရွိတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေ တာ့ အစိုးရခ်ထားေပးတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ေတာ့ ေျမရာဇဝင္ အ႐ႈပ္အရွင္းနည္း တယ္။ ဝယ္သူႀကိဳက္တာေပါ့''ဟု ဘားအံ ၿမိဳ႕အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ ငန္းမွ တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္မိုးက ေျပာသည္။ လွာကျမင္ ကြက္သစ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ႐ံုးမ်ား၊ လမ္းမလမ္းသြယ္ မ်ား၊ ေစ်း၊ အားကစားကြင္းႏွင့္ ေက်ာင္း၊ ေရမီး စသည့္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ အျပည့္ အစံု တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္လို သူမ်ား အျပင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကပါ ဝယ္ယူေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
''တခ်ိဳ႕လဲ နီးစပ္ရာပြဲစားေတြနဲ႔ ၿခံေတြ လာလာၾကည့္တာ ေတြ႔ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ က ေတာ့ ေနာင္ေရးအတြက္ ေနထိုင္ဖို႔ ဝယ္တာ ရွိသလို တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ သ ေဘာနဲ႔ဝယ္ၾကတာလဲ ေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္မနဲ႔ ကပ္လ်က္ ၿခံဆို ေပ ၄ဝ x ၆ဝ ေပါ့ က်ပ္သိန္း ၁၄ဝ ဆိုၿပီး ေခၚထားတာ ရွိတယ္။ ေန႔ တိုင္းလိုပါပဲ။ လာၾကၾကည့္ၾက ေရာင္းဝယ္ ေနၾကတာေတာ့ရွိတယ္''ဟု လွာ ကျမင္ကြက္သစ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ မခ်ယ္ရီက ေျပာသည္။ 

ဘားအံၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ၿခံ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ရပ္ကြက္မ်ားအ လိုက္ ေစ်းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိကာ ေပ ၆ဝx၈ဝ တစ္ကြက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ အထက္ရွိေနၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္ အိမ္ၿခံ ေျမေစ်းကြက္မ်ား မွာ ေပ ၆ဝx၈ဝ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄ဝ မွ က်ပ္သိန္း ၆ဝ ဝန္းက်င္ သာ ရွိေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ေအးေနေၾကာင္း သိရသည္။ လွာကျ မင္ၿမိဳ႕သစ္ရွိ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သည္ ၂ဝ၁၆ ႏိုဝင္ဘာအထိ အျမင့္ဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ သာ ေစ်းေပါက္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၂ဝ၁၇ မတ္လ ေပါက္ေစ်း အ ရ ေပ ၄ဝx၆ဝ (ဂ)တန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၅ဝ မွ ၁၅ဝ အထိ ေစ်းေပါက္ေနေ ၾကာင္း သိရသည္။


Source:The Yangon Times

Facebook comments