ဟံသာဝတီ ေလဆိပ္ကို ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ ဟုဆို

javascript

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ကို ၂ဝ၂၁- ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။ မတ္ ၇ ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္အေပၚ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က အထက္ပါအတုိင္း   ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြရရွိေရး အဆိုျပဳထားကာ   ေခ်းေငြရမွတည္ေဆာက္   ႏုိင္မည္ဟု   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသန္႔စင္   ေမာင္က   ေျပာသည္။

''ဟံသာဝတီေလဆိပ္ေဆာက္မယ္ဆိုတာေတာင္ ေလာေလာဆယ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခ်းေငြရမွ ေဆာက္ရမွာေလ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခ်းေငြရဖို႔ အဆိုျပဳထားတုန္းပဲရွိေသးတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟံသာဝတီေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေဆာက္လုပ္ရန္တင္ဒါ ေခၚခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွကုမၸဏီ တို႔က အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံစိုက္ ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထပ္မံလိုအပ္ေငြကို အစိုးရကေခ်းေငြျဖင့္ ထည့္ဝင္ေဆာက္လုပ္ ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွေခ်းေငြ ရယူရန္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေခ်းေငြရရွိမွ စီမံကိန္းလုပ္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။


လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္အ   ျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေလဆိပ္မွာ ခရီးသြားဝင္ ေရာက္မႈမ်ားျပားသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာေလဆိပ္တြင္   ျပည္ပခရီးသည္တိုး တက္မႈႏႈန္းျမင့္မား   ေနၿပီး ျပည္ပခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ ၁ဝ သန္း ေက်ာ္လာပါက ဝင္ဆံ့မႈခံႏုိင္ရည္ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထပ္ ေလာင္းေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္တည္ ေဆာက္မႈေႏွးေနပါက ဝင္ထြက္သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစရန္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Source: Yangon Media Group

Facebook comments