ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးဖို႔ ဂ်ပန္က ေခ်းေငြေပးမည္

javascript

ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အတိုးနည္းေခ်းေငြ ကူညီမယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အသင္းဥကၠဌ ဦးသာေဌးက ေျပာပါတယ္ ။

ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြက ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံတာေ ၾကာင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ အိမ္ဝယ္ယူတာ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေ တြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခက္ခဲေနပါတယ္ ။ သည္အေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အတုိးနည္းေခ်းေငြေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။
Housing Financial Support အစီအစဥ္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေခ်းေငြ ယန္း ၁၅ ဘီလ်ံေပးဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္ျပီး သည္ေခ်းေငြကို လာမယ့္ႏွစ္ေလာက္ ရရွိ မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌဦးသာေဌးက ‘ဂ် ပန္ေခ်းေငြရရွိဖို႔ လူၾကီးေတြနဲ႔ သေဘာတူထားတာရွိပါတယ္ ၊ ဝင္ေငြ နည္းျ ပည္သူေတြကို အတိုးနည္းနည္းနဲ႔ေပါ့ ၊ အခုေခတ္ ၁၃ က်ပ္နဲ႔က မခံႏိုင္ဘူး’ လို႔ ေျပာပါတယ္ ။

ျပည္တြင္းက ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေခ်းေငြေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၁၃ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို ေလၽွာ့ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ ၾကီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္တဲ့ ဝန္ၾကီးမ်းနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) ဘဏ္က တိုက္ခန္း ဝယ္ယူမယ့္ သူေတြအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြေလၽွာ့ခ်ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ CHDB ဘဏ္က လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးဟိန္းေဝေနာင္က ျပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ က ေျပာၾကားထားပါတယ္ ။

လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္က တိုက္ခန္း ဝယ္ယူသူေ တြကို ၁၀ ႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္အတိုး ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းေပးေနသ လို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း တစ္ႏွစ္ကို အတိုးႏႈန္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းေပးေနပါတယ္ ။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) ဘဏ္ကို အစိုးရ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းတာ ၊ ဘဏ္အ ရစ္က် စနစ္နဲ႔ တုိက္ခန္း ေရာင္းခ်တာေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ ပါတယ္ ။

Source: The Modern

Facebook comments