တကသ အေဆာက္အအံုေဟာင္းေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ား လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရ

javascript

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ တကသ အေဆာက္အအံုေဟာင္းေနရာတြင္ အေဆာက္အအံုသစ္  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္တြင္ သမဂၢအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ႐ံုးခန္းကို စတင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္မႈ လတ္တေလာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တကသ အေဆာက္အအံုေဟာင္း ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း တကသ အေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ  ဖြဲ႕စည္းေရးအဖြဲ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ တကသ အေဆာက္အအံုေဟာင္း ေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမွေန၍ ရပ္ဆိုင္းထားသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း တကသ အေဆာက္အအံု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရးအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

တကသ အေဆာက္အအံု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕ စည္းေရးအဖြဲ႕ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕က ယေန႔ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ အသီးသီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

တကသ အေဆာက္အအံုကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း မျပဳမီ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ အသီးသီးက သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ထိုသို႔ တကသ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ရန္ကိစၥအေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ အသီးသီးက အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနၾကခ်ိန္၌  တကသ အေဆာက္အအံုေဟာင္းေနရာတြင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရးအား ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ အသီးသီး ပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ဳိးဆက္မွသည္ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ဳိးဆက္အထိ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္အျဖစ္ သမဂၢတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားစုစည္းခ်က္ႏွင့္ အလုပ္လမ္းညႊန္ခ်က္ ၁၉ ခ်က္ စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ တြင္ တကသ အေဆာက္အအံုအား ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းမွာ ႐ုပ္၀တၳဳအေဆာက္အအံု တစ္ခုတည္းကိုသာ ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ သမဂၢ ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးခြင့္ကိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာထား တူညီစြာရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ ကို တရားဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးမွသာ တကသ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ေရးအား ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ဳိး ဆက္မ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ အသီးသီး၏ သေဘာတူမႈျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည့္ တကသ အေဆာက္အအံုေနရာသည္ တိုင္းျပည္၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး သမိုင္းသာမက၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမိုင္းကိုပါ ယေန႔တိုင္ ဆက္လက္ထမ္းပိုးထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမဂၢ အေဆာက္အအံုေဟာင္းေနရာ၏ သမိုင္းတန္ဖိုး ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ခ်ိတ္ဆက္ကာကြယ္ၾကမည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္မ်ား၏ ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕လက္ထက္တြင္ ေက်ာင္းသား သမဂၢသမိုင္း၏ အဆိုးရြားဆံုး အမည္း စက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္မႈသည္ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႐ုပ္၀တၳဳ အေဆာက္အအံုအား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း သက္သက္ျဖင့္ မလံုေလာက္ဟုယူဆေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ မူလတည္ရွိေသာ အခန္းက႑အဆင့္အတန္းအား ျပန္လည္ ေဆာင္ႏွင္းေပးႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးလွေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။


Source : Eleven Media Group

Facebook comments