မန္းစည္ပင္ပိုင္ေျမကြက္မ်ား မေဆာက္ပါက ျပန္သိမ္းမည္

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ေျမ ကြက္မ်ားတြင္ ဝင္းၿခံကာရံျခင္း၊ အေဆာက္အုံေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို ၉ လအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မေဆာက္လုပ္ပါက ျပန္လည္ သိမ္းယူ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေၾကညာခ်က္ စတင္သည့္ေန႕မွ စ၍ ၎ေျမကြက္လပ္ ၃၃၀၀ ေက်ာ္အား ၆ လအတြင္း ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ၉ လအတြင္း အေဆာက္ အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ကာလေက်ာ္လြန္ပါက အစိုးရေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္မည္ဟု သိရ သည္။

“ေျမကြက္ေတြခ်ထားေပးစဥ္ကတည္းက ၿမိဳ႕အဂါရၤပ္နဲ႕အညီ အေဆာက္အ အုံေတြ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ပါၿပီးသား။ အခုေ တာ့ ေျမကို ကစားတဲ့သူေတြလက္ထဲမွာ အဲဒီေျမကြက္ေတြက ေရာက္ေန တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း ၿမိဳ႕ကြက္ သစ္ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕က ေျမကြက္ေပါင္း ၃၃၀၀ ေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ယင္းေျမကြက္မ်ားသည္ ယေန႕အထိ ေျမကြက္လပ္ မ်ား ျဖစ္ေနကာ အုတ္ တံတိုင္း၊ ဝင္းၿခံကာရံျခင္း၊ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္ လုပ္ျခင္းမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ခ်ထားေပးသည့္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ဝင္းၿခံကာရံျခင္း၊ အေဆာက္ အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ရန္၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၂ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ၁ ႀကိမ္ သတင္းစာတြင္ ထည့္ သြင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ စတုတၳအႀကိမ္ အသိေပး ေၾကညာျ ခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊမႏၲေလး အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေနလင္းေအာင္က “စည္ပင္က အဲဒီလို ေၾကညာခ်က္ထုတ္လိုက္ေတာ့ ဝယ္ေရာင္း ေတြကေတာ့ အဲဒီအကြက္ေတြ ထုတ္ေရာင္းနိုင္တယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္ ေျမေဈးေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ က်သြားနိုင္မယ္။ၿပီးေတာ့ အဲဒီေျမကြက္လြတ္ေတြမွာ ဝင္ေနေနတဲ့ က်ဳးေတြကို လည္း ႏွိမ္နင္းၿပီး သား ျဖစ္မယ္။ ေျမငွားဂရန္ေလၽွာက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္အခေတြ နိုင္ငံေတာ္ရမယ္။” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ေျမကြက္ဝယ္ယူထားၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈအရ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရပါက ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထား ျဖင့္ စည္ပင္ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံ ကိန္းႏွ င့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသို႔ တင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးအိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္သည္ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနၿပီး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ေဈးက်ဆင္းေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွသိရသည္။

Source: Irrawaddy

Facebook comments