အသစ္ေဆာက္မယ့္ ကြန္ဒိုေတြ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္

javascript
အသစ္ေဆာက္ထားတဲ႔ ကြန္ဒိုေတြကုိ ဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆုိရင္ သိထားသင့္တာေတြ အမ်ားအျပား ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ကြန္ဒုိတစ္ခုကုိ စဝယ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဝယ္တဲ႔သူေတြ အမ်ားစုကေတာ့ ေနရာေတြ၊ အက်ယ္အဝန္းေတြနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိလား မရွိဘူးလား ဆုိတာနဲ႔ ေဈးႏႈန္းကို အဓိက ထားၾကည့္ၿပီး ဝယ္ယူၾကတယ္၊ တျခား အေရးႀကီးတာေတြကို မၾကည့္ၾကေတာ့ဘူး” လုိ႔ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ကိုမ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။
တျခား အေရးႀကီးတဲ႔ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အဂၤါရပ္ေတြကိုလည္း သိထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံု အဂၤါရပ္ေတြဆုိတာက မ်က္ႏွာစာ၊ ၾကမ္းခင္း၊ အမိုး၊ ပစၥည္း အသံုး အေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ႔ ေျမသားႀကံ႕ခုိင္မႈေတြ ရွိမရွိ၊ ဓါတ္ေလွကား၊ ျပတင္းေပါက္၊ ေရပိုက္လိုင္းေတြ ဆက္သြယ္ထားတာေတြက အရည္အေသြး ျပည့္မီဖို႔ လိုအပ္တာေတြကို သိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝယ္ယူမယ္ဆုိတဲ႔ အခန္းက ေနထိုင္ခြင့္ရွိသလား မရွိဘူးလား ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ ေလ့လာထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို အခ်က္ေတြအျပင္ မီးေဘးလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ႏိုင္တဲ႔ ေနရာေတြမွာလည္း ဝယ္ယူေနထုိင္ သင့္ပါတယ္။

Source: The Modern

Facebook comments