ဧၿပီလမွစ၍ အေဆာက္အအုံမ်ား စည္းကမ္းႏွင့္အညီေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိပါက ဒဏ္႐ိုက္မည္

javascript

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီအေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမရွိပါက ၂ဝ၁၇ ဧၿပီလမွစ၍ တစ္စတုရန္းေပ(တစ္ေပပတ္လည္)လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးခိုင္ျမင့္က ေျပာသည္။
ယခင္ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္၂ဝဝ ေကာက္ခံခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဒဏ္ေၾကးတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အတြက္ အခြန္ေငြရရွိရန္မဟုတ္ဘဲ စည္းကမ္း လိုက္နာေစရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အအုံမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ႀကိဳတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ပို၍ အထပ္တိုးေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမို က်ယ္ဝန္းစြာေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ယခင္က ေနအိမ္အေဆာက္အအုံျဖစ္လွ်င္ တစ္ေပပတ္လည္ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝ ႏွင့္လုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံမ်ားအားေငြက်ပ္ ၄ဝဝ ဒဏ္ေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းကို ယခုအခါ ေနအိမ္အေဆာက္အအုံႏွင့္ လုပ္ငန္း အေဆာက္အအုံမ်ားအားလုံးကို တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ဒဏ္ေငြ တပ္႐ိုက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

''ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္တုန္းက သုံးထပ္တင္ျပထားၿပီး အမွန္တကယ္ေဆာက္လိုက္ တာက ေလးထပ္လုပ္လိုက္ရင္ ခြင့္ျပဳတာထက္ အထပ္တိုးေဆာက္တာ။ေနာက္တစ္ခုက ခြင့္ျပဳတာက ေပ (၃ဝx၄ဝ) မွာ ေဘးကိုခ်ဲ႕တယ္၊ ေရွ႕ကို တိုးတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြမျဖစ္ေအာင္ စည္းကမ္းလိုက္နာေစခ်င္ၿပီး ျပည္သူေတြအျမင္ရွင္းေအာင္လို႔ပါ''ဟု ေကာ္မတီဝင္ ဦးခိုင္ျမင့္က ရွင္းျပသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ရက္မွ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၆ရက္ထိ အိမ္ေဆာက္မိန္႔ ၅ဝဝ ေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည့္ အမႈ ေပါင္း၂၂၂ မႈရွိေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အထပ္တိုးေဆာက္လုပ္ ျခင္းမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ $၇၂၅ သိန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments