အင္းေလးကန္ ေရခန္းေျခာက္္လာ၍ ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်

javascript

အင္းေလးကန္ ေရ ခန္းေျခာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဘီ လူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈကို အႀကီးအ က်ယ္ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း အမွတ္ (၂) ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးျမတ္စိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း အင္း ေလးကန္ ေရခန္းေျခာက္လာမႈ ေၾကာင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဓာတ္အား ေလွ်ာ့ထုတ္ ထားပါတယ္။ ၂ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ မႏွစ္ က ႀကံဳပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ လည္း ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလာမယ့္ႏွစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရ ပါမယ္။ ရာသီဥတုဆုိးတာ ဆက္ ျဖစ္ႏိုင္မလား၊ ပံုမွန္ျဖစ္မလား ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္’’ဟု ဦးျမတ္ စိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

အမွတ္ (၂) ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ ႏွစ္ စဥ္ ဓာတ္အား ၁,၁၉၀ GWH ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္အတြင္း အင္းေလးကန္ ေရခန္းေျခာက္လာမႈေၾကာင့္ ၆၇၀ GWH သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းတြင္ အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃) ဟူ၍ စီမံကိန္းသံုးခုမွ စုစု ေပါင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ၂၄၈ မဂၢါဝပ္ (စက္တပ္ဆင္ အင္အား)ရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

အမွတ္ (၂) စက္႐ံုကို ၁၉၅၄၊အမွတ္ (၁)ကို ၁၉၈၇ ႏွင့္ အမွတ္ (၃)ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွတ္ (၂) စက္ ႐ံုသည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈအ ျပင္ အမွတ္ (၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၃) စက္႐ံုမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ၂၃၀ KV ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားျဖင့္ မဟာဓာတ္ အားလိုင္းမွတစ္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေန သည္။

အင္းေလးကန္ တိမ္ေကာ လာမႈအတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ ထက္က အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရလက္ ထက္တြင္ လုပ္ငန္းျပန္စျခင္း ရွိ၊ မရွိ မသိရေသးေၾကာင္း အဆုိပါစီမံကိန္း တာဝန္က်အင္ဂ်င္နီယာ က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အင္းေလး ကန္မွ အေျခခံစီးဆင္းလာေသာ ဘီလူးေခ်ာင္းေရကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အင္းေလးကန္ တြင္ ေရဝင္ေရာက္မႈမရွိေတာ့ပါက ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလည္းရပ္ဆုိင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမတ္စိုးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အင္းေလးကန္သည္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလဆန္းကစတင္ၿပီး စံခ်ိန္တင္ ခန္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းေလးေဒသ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးလုပ္ငန္းကို အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း အင္းတုိင္း ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာထြန္းလိႈင္က ေျပာထားသည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments