ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရန္ နီးလာေသာ္လည္း အခြန္ရရွိႏႈန္းထားမွာ လ်ာထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ရရွိေသး

javascript

ယခုဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရန္ ရက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သာ က်န္ရွိေသာ္လည္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ အခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံထားမႈ ရရွိသည့္ ႏႈန္းထားမွာ ယခုဘ႑ႏွစ္အတြက္ လ်ထားခ်က္၏ ထက္၀က္ခန္႔သာ ေကာက္ခံရရွိထားေသးေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း အခြန္ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ကေျပာသည္။

"အခြန္ေကာက္ခံမႈေတြ တုိးလုိက္တဲ့အတြက္ အခြန္ေရွာင္မႈေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အခြန္လ်ာထားခ်က္ကုိ တုိးျမႇင့္လုိက္တာလည္းပါတယ္။ ဒီႏွစ္အခြန္မရတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမေရာင္းတဲ့လူေတြ အခြန္မေဆာင္တာက အဓိကျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကေျပာသည္။

မႏၲေလးတုိင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ယခု၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အခြန္လ်ာထားခ်က္မွာ ၁၅၄ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရရွိထားသည့္ အခြန္ပမာဏာမွာ
၇၈ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံသာ ရရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတုိင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ အခြန္စည္းၾကပ္ေနသည့္ က႑ ငါးခု ရွိၿပီး၊ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ထိ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အဆုိပါက႑ငါးခုမွ က႑တစ္ခုခ်င္းဆီအလုိက္ လ်ာထားခ်က္မ်ားထဲမွ စည္းၾကပ္ရာတြင္ ရရွိထားသည့္ အခြန္ပမာဏမ်ားမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ ၆၄ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀င္ေငြခြန္မွ ၃၆ ဒသမ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မွ ၁၃၂ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွ ၈၉ ဒသမ ၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္မွ ၉၁ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း စည္းၾကပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အခြန္လ်ာထားခ်က္မွာ ၁၁၂ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံသာ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ 
၄၀ ဘီလ်ံခန္႔ တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။ 
ယခင္ႏွစ္မ်ားကမူ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ အခြန္ကုိ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းကုိသာ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အခြန္မ်ားစြာရႏိုင္သည့္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ အခြန္ရရွိမႈႏွႈန္းထားမ်ားမွာ နည္းပါးလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္ေရွာင္သည့္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးထံမွ သိရသည္။

"ေရာင္းတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ သူရတဲ့ အျမတ္စြန္းေပၚမူတည္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခြန္ကုိ မေဆာင္ၾကဘူး။ အခြန္ေဆာင္လုိက္ရင္ အျမတ္ရတဲ့ေတြေငြနဲ႔ က်န္တဲ့ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူမယ္ဆုိရင္ အခြန္ေဆာင္စရာ မလုိေတာ့ဘူးဆုိတာေတြကုိလည္း မသိၾကေတာ့ မေဆာင္ၾကတာမ်ားပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

"အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အခြန္မေဆာင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကက်လည္း စီးပြားေရးမေကာင္းလုိ႔ သူတို႔ေနတဲ့အိမ္ကုိေရာင္းလိုက္ရတယ္။ အဲဒီလုိေရာင္းရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြထဲကမွ အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆုိေတာ့ သူတို႔အတြက္က်လည္း အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ကေတာ့ အခြန္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ကက် စီးပြားေရး လုပ္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ မရွိလုိ႔ ေရာင္းလုိက္ရတဲ့ လူေတြကုိေတာ့ အခြန္ေဆာင္ခ်င္လာေအာင္ အစိုးရဘက္ကေနလည္း နည္းလမ္းတစ္ခုခုနဲ႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္"ဟု အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ပြဲစားျဖစ္သူ ဦးစုိး၀င္းကေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments