ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ထ႐ုိက္တိုက္မ်ား လွ်ပ္စစ္ဆားဗစ္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းတည္း ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရမည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ကန္ထ႐ုိက္တိုက္မ်ားေၾကာင့္ ၀ုိင္ယာႀကိဳး႐ႈပ္ေထြးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚေန၍ ဆားဗစ္ႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္းတည္းသာေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာအဖဲြ႕၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

‘အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စလုပ္ေနၿပီ။ ေနာက္ထပ္တုိးလာ တဲ့ အိမ္ေတြ၊ ကန္ထ႐ုိက္တုိက္ ေတြအားလံုးကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေတြ ထုတ္ထားၿပီးၿပီ’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ လွ်ပ္စစ္မီး တုိင္မ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္၀ုိင္ယာႀကိဳးမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းအစီအစဥ္ျဖင့္   ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးခ႐ုိင္ေလးခုအတြင္း စံျပၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္၌ ေနျပည္ေတာ္ရိွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘အရင္ကဟာေတြကိုေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေန ရယ္၊ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ မႈရယ္ ေပါင္းၿပီးေတာ့ လုိက္ျပင္ မယ္။ ေနာက္ကိုေတာ့ အဲဒါမ်ိဳး ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး’’ဟု သတင္း ေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကုိ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ဦးက ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။

ယခင္က အိမ္တစ္လံုးအ တြက္ ဆားဗစ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း တည္းသာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ကန္ထ႐ုိက္တုိက္ေဆာက္လုပ္ လုိက္၍ အခန္းပုိမုိလာသျဖင့္ တုိက္တစ္လံုးလွ်င္ ဆားဗစ္ႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္းတည္းသာ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ၫႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စလုပ္ေနတာ ေတာင္မွ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ပဲရိွဦး မယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ကန္ထ႐ိုက္တုိက္မ်ားတြင္ ဆားဗစ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းတည္း ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည့္ အစီအ စဥ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ စုိးရအဖဲြ႕မ်ားအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ ပုိေရးရွင္း (YESC) ႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္တာ အသင္းမ်ားက ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး လုိက္နာမႈမရိွပါက လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ၫႊန္ ၾကားခ်က္ကုိ မလိုက္နာရင္ မီး ေပးလို႔မရဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိရင္ ဒါကအမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကိစၥ၊အမ်ားျပည္သူကုိ ဒုကၡေပးမယ့္ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒါကို မလိုက္နာရင္ သူတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ကန္ထ႐ုိက္တုိက္က မီးမရႏုိင္ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

Source:7 Daily

Facebook comments