ပုသိမ္အငွားအိမ္ရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲဟု ေနထိုင္သူမ်ားေျပာၾကား

javascript
ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ မဲစ နစ္ျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ရထားသည့္ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ ဥမၼာဒႏၲီအငွားတုိက္ခန္းမ်ား တြင္ကနဦးရွိသင့္ေသာ လုိအပ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေနထုိင္သူမ်ားအခက္ အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေန ထုိင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္မွစတင္ကာ ေနထုိင္ခြင့္ရတုိက္ခန္းအသီးသီးေပၚ
ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအတြက္ ဆုိင္ကယ္ မ်ားထားရန္ အေဆာက္အအုံ၊ ေရ စနစ္၊ မီးစနစ္ႏွင့္အဖုံးမရွိ ေရေျမာင္း မ်ားတြင္ ေရစီးေရလာမေကာင္းသည့္ အတြက္ ျခင္ေပါက္ပြားၿပီးက်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈစသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေန
ေၾကာင္း ေနထုိင္သူအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရ သည္။

""အေၾကာင္းၾကားလုိ႔ ေရစနစ္ ေတာ့ လာျပင္ေပးသြားတယ္။ ဆုိင္ ကယ္ေတြထားဖို႔နဲ႔ အမႈိက္သိမ္းကား ကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့လေပးစနစ္နဲ႔ေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔ အငွားအိမ္ရာေကာ္မတီ က စီစဥ္မွာကို အုိးအိမ္ဦးစီးဌာနက ခြင့္မျပဳဘူး။ တုိက္ခန္းေတြမွာၿခံစည္း႐ုိးခုထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိ ေသးဘူး""ဟု အငွားအိမ္ရာသာယာ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးစန္းလြင္
က ေျပာသည္။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အ ငွားအိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားမွ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ၿခံစည္း႐ိုး အပါအ၀င္ ဆုိင္ကယ္ေတြထားမယ့္ ေန ရာေတြကို ဒီလအတြင္းေဆာက္လုပ္ ေပးသြားမွာပါ။ ဘတ္ဂ်က္လည္းက် ၿပီးသားပါ။ အေသးစားေလးေတြကို ေတာ့ တိုက္ခန္းေနသူေတြကဘဲ လုပ္ရမွာပါ""ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အုိးအိမ္္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ဥမၼာဒႏၲီအငွားအိမ္ရာတုိက္ခန္း မ်ားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေနထုိင္ခြင့္ရရွိကာ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းႏွင့္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ အခန္း ၆၀၊ အျခား၀င္ေငြ နည္းျပည္သူအတြက္ ၃၂ ခန္းစုစုေပါင္း ၉၂ ခန္းခ်ထားေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Democracytoday

Facebook comments