ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္က စတင္၍ ဒဏ္ေၾကးေငြတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိမီ အေဆာက္အအုံမ်ား ႀကိဳတင္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကုိ လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္က စတင္ကာ ဒဏ္ ေၾကး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ ႀကိဳတင္ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအုံအေပၚ မူတည္၍ အာရ္စီအေဆာက္အအုံ တစ္စတုရန္းေပ လွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္မွ ၁၅,၀၀၀ က်ပ္သို႔လည္းေကာင္း၊ နံကပ္အေဆာက္အအုံ တစ္စတုရန္းေပ လွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္မွ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ က်န္အေဆာက္အအုံ တစ္စတုရန္းေပ လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္မွ ၈,၀၀၀ က်ပ္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး/ကန္ ထ႐ုိက္အေဆာက္အအုံတစ္စတု ရန္းေပလွ်င္ ၄၀၀ က်ပ္မွ ၁၅,၀၀၀က်ပ္သုိ႔လည္းေကာင္း ဒဏ္ေၾကးမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ကုန္႐ုံဌာနက
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ခြင့္ျပဳပုံစံထက္ ေက်ာ္လြန္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကို ဒဏ္ေၾကးတုိးျမႇင့္ေကာက္ ခံမည္ျဖစ္္ၿပီး ႀကိဳေဆာက္ဒဏ္ ေၾကးမ်ားႏွင့္ ႏႈန္းတူေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
‘‘အရင္က တစ္ေပပတ္လည္ ၂၀၀ ဆုိေတာ့ ေဆာင္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာမွမက်တာကုိး။ ဒဏ္ေၾကးခြန္ ရဖုိ႔ထက္ စည္းကမ္းတုိင္းသြားေစခ်င္လုိ႔ ဒါကိုလုပ္တာေပါ့’’ဟု အေဆာက္အအုံႏွင့္ကုန္႐ုံဌာန ဌာန မွဴးဦးေဇာ္၀င္းကေျပာၾကားသည္။

အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အ ေဆာက္အအုံ၏အျမင့္ကုိ ဌာနက သတ္မွတ္ေပးသည့္ အျမင့္အ တုိင္းေဆာက္ရန္၊ တည္ေဆာက္ မည့္အေျခခံအစီအစဥ္မ်ားကို ဌာနသုိ႔ ဦးစြာတင္ျပရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ အေရာင္းျပခန္းမ်ား တည္ေဆာက္လုိပါက စားသုံးသူမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္တပ္ ယာဥ္မ်ားထားရန္ ေနရာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ အ ေဆာက္အအုံအတြင္း မီးသတ္ ပိုက္မ်ားထားရွိရန္၊ ဟိုတယ္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္း၊ တည္းခုိခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကားရပ္ နားရန္ေနရာမ်ားပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ကစည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Source: 7daydaily

Facebook comments