အစိုးရမေျပာင္းမီ မႏၲေလးၿမိဳ႕သာစီမံကိန္း စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခဲ့မႈ နစ္နာေန၍ အစိုးရသစ္က စာခ်ဳပ္ထပ္ျပင္မည္

javascript
အစိုးရအာဏာအလႊဲအ ေျပာင္းမျပဳလုပ္မီ ရက္ပိုင္းအလို 
မတ္လတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္အစိုး ရက စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့၍ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းနစ္နာေနေသာ ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ထပ္မံျပင္ဆင္ ခ်ဳပ္ဆုိမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ သတင္းရရွိ သည္။

‘‘ၿမိဳ႕သာစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အစိုးရအကူးအေျပာင္း ကာလ မတ္လမွာ စာခ်ဳပ္ျပင္ခ်ဳပ္ၾကတယ္။ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ နစ္နာလို႔ မၾကာခင္ ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္မယ္’’ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

ၿမိဳ႕သာ စက္မႈဥယ်ာဥ္စီမံ ကိန္းကို မႏၲေလးတိုုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ သာၿမိဳ႕အနီးရွိ ေျမဧက ၁၀,၀၀၄ ေပၚတြင္ ၂၀၁၃ က စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ယူခဲ့ သည့္ ဦးေအာင္၀င္းခိုင္ (Royal Hi-Tech ကုမၸဏီ) ပိုင္ဆိုင္သည့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MMID)တို႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ သည္။
စီမံကိန္းအတြက္ တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ေျမရွင္အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး MMID ကုမၸဏီက Developer အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ကာ အက်ိဳးအျမတ္၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တိုင္းအစိုးရအ ဖဲြ႕က ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကနဦး သေဘာတူညီမႈမ်ား အရ စီမံကိန္းဧရိယာကို သာမန္ ေျမအေနအထားမွ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္ ေရ၊ မီး၊ လမ္းတံတားမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ စက္မႈဇုန္ေျမမ်ားအျဖစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေအာင္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထို သို႔ စက္မႈဇုန္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာအခ်ိန္တြင္ ေျမေနရာေရာင္း ခ်မႈမွ ရရွိသည့္ ေငြေၾကး၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ကအက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ မတ္လအ တြင္းက စာခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ရာ သာမန္ေျမတန္ဖိုး၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ သို႔ ေပးသြင္းရန္ ယခင္အစိုးရက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာ သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments