ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဥမၼာဒႏီၲ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္း တုိက္ခန္းေနထုိင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုိးအိမ္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရ

javascript

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁၄) ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ဥမၼာဒႏၲီ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းမွ ငွားရမ္းသည့္ အခန္းမ်ားအား ေနထုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး မဲေပါက္၍ ေနထုိင္ခြင့္ရသူမ်ား၌ ကုိယ္ပုိင္အုိးအိမ္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဥမၼာဒႏီၲ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္း တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္အုိးအိမ္ အမွန္တကယ္ မရွိေၾကာင္း၊ အျခား၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၊ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအႀကီးအကဲ၏ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ား၌ ကုိယ္ပိုင္အုိးအိမ္ရွိေနသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထားသူေတြမွာ အမွန္တကယ္ အုိးအိမ္ရွိ၊ မရွိကုိ ၀န္ထမ္းဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနေထာက္ခံခ်က္၊ က်န္သူေတြကိုေတာ့ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ေပးခဲ့တာပါ။ အေသးစိတ္ေတာ့ မစိစစ္ျဖစ္ပါဘူး။ စိစစ္ေနရင္လည္း အလုပ္မၿပီးေတာ့ပါဘူး” ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမင္းထက္က ေျပာၾကားသည္။

အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းအား  စတင္တည္ေဆာက္စဥ္က ၁၂၄ ခန္း တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္တုိက္တစ္လုံးမွာ ၿပီးစီးရန္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ က်န္ေနသျဖင့္ ၉၂ ခန္းကုိသာ စတင္ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနေသာ အခန္းမ်ားအား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ကာ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုအိမ္ရာမွာ မဲေပါက္လုိ႔ လာေနထုိင္တဲ့သူေတြထဲမွာ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ရွိၿပီး မဲေပါက္လုိ႔ လာေနတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္။ တစ္ဦးဆုိ အိမ္သုံးလံုးေလာက္ ရွိလ်က္သားနဲ႔ ၀င္ေလွ်ာက္ၿပီး ေနတဲ့အိမ္ကုိ ငွားထားခဲ့ၿပီး လာေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အမွန္တကယ္ ေနထုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိေနတဲ့သူေတြအတြက္ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ၿပီးၿပီးေရာ ေထာက္ခံခ်က္ေပးေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီး နစ္နာပါတယ္” ဟု ဥမၼာဒႏၲီ အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထုိင္သူ ဦးျမင့္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ဥမၼာဒႏၲီ အငွားအိမ္ရာ ငွားရမ္းရန္ ေလွ်ာက္လြာမ်ား ေခၚယူခ်ိန္တြင္ အခန္းအေရအတြက္ထက္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္မွာ ငါးဆခန္႔ပင္ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက စိစစ္မႈမရွိဘဲ ေထာက္ခံေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ေဆာက္လက္စငွားရမ္းမည့္ အခန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိစိစစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အငွားအိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ မအူပင္ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တုိ႔တြင္လည္း ေလးခန္းတြဲ ေလးထပ္တုိက္ႏွစ္လုံး တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္း အနီးတြင္လည္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၆၇၆ ခန္း တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အငွားအိမ္ရာတြင္ ငွားရမ္းေနထုိင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားမွာ ေျမညီထပ္တြင္ ေနထုိင္မည့္သူမ်ားအား ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ရွိၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေနထုိင္ခြင့္မွ ဖယ္ထုတ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီဌာနမွ သိရသည္။ 


Source : Eleven Media Group

Facebook comments