နာမည္ႀကီး အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားအပါအ၀င္ အေဆာက္အအံု ၁၂၀ ေက်ာ္ကို စည္ပင္ခြင့္ျပဳ

javascript
ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ားပင္ မစတင္ရေသးသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္း ၁၃၀ အနက္ ၁၂၃ လံုးကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ လုပ္ငန္းမ်ားဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

က်န္ရွိသည့္ ခုနစ္လံုးသည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသ ျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ 
အေဆာက္အအံုဌာနမွ သိရသည္။

အမ်ားစုသည္ ၁၀ ထပ္မွ အထပ္ ၃၀ အထိ ေဆာက္လုပ္မည့္စီမံကိန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး Golden City ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ေဟာင္အင္းဂရီလာစီမံကိန္းအပိုင္း−၂၊ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမေနရာ အစားျပန္ရခဲ့သည့္ MARGA LAND MARK ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ ဗႏၶဳလ ကား၀င္းတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ INNO City စီမံကိန္းအစ ရွိေသာ နာမည္ႀကီးအထပ္ျမင့္စီမံ ကိန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္၍ က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေဆာက္အအံု မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တြင္ တည္ေဆာက္ခြင့္ (အမႈတြဲ) မ်ားထပ္မံတင္ျပရမည္ ျဖစ္ သည္။
ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၆ ကတည္းက လုပ္ငန္း စတင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန၍ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

‘‘အေဆာက္အအံုေတြ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခြင့္ကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ကတည္းက ခြင့္ျပဳေပးထားတာ။ ခြင့္ျပဳေပးရင္းနဲ႔ စစ္ ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ သြားတာ’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈစိစစ္ေရးေကာ္ မတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အ သစ္တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ ငန္းမ်ားကိုမူ အသစ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ ေသာ္လည္းယခုခြင့္ျပဳေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္မူအတိုင္း စစ္ေဆးၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အသစ္ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဌာန၌ အမႈတြဲအသစ္ (ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း)တင္ျပျခင္းကို ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments