ျမန္မာ - ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပညာေရး၊ နယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ခုျဖင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး

javascript

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပညာေရး၊ နယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ခုျဖင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ထိုင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္မွာ ထိုင္း ျမန္မာ အတူတူ တိုးတက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေနာက္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့သူေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတာပါ။ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၇ ဖြဲ႕နဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးပါတယ္”  ဟု ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ၾကမယ္ဆိုၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ပြဲပါ။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းလည္း ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါတယ္။ စီးပြားေရး အတူတြဲလုပ္တဲ့ အေပၚမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးတာပါ။ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မ ၾကားထဲမွာရွိတဲ့ ပညာေရးတိုးတက္ဖို႔ ဆက္သြယ္မႈလည္း ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြလည္း ပါတယ္။ နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလည္း ပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ အေသးစား၊ အလတ္စား ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္လည္းပါတယ္”  ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။


Source : Eleven Media Group

Facebook comments