ေဆး႐ံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက က်ပ္ဘီလီယံ ၂၅၀ ခန္႔ သံုးစြဲမည္

javascript

ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လာမည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၅၀  ခန္႔ သံုး စြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ ေထြးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ ႀကီးဌာနက အသံုးျပဳမည့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပစဥ္ ေဆး႐ံုႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၂၄၉ ဒသမ ၂၁၅ ဘီလီယံ ထည့္သြင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ ႀကီးဌာနက သာမန္အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသုံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁,၀၇၇ ဒသမ ၈၈၈ ဘီလီယံ တင္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းဝန္ ႀကီးဌာန၏ အသံုးစရိတ္သည္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး အသံုးစရိတ္ ၏ ၅ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

‘‘ေဆာက္လုပ္ေရး ပိုက္ဆံရ တဲ့ ၂၄၉ ဒသမ ၂၁၅ ဘီလီယံ က်ပ္ကို ဘယ္လိုသံုးမလဲလုိ႔ေမး တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဝန္ထမ္း အိမ္ရာကို ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးၿပီး ေတာ့ ေဆး႐ံုအေဆာက္အအံုအ သစ္ကို ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးပါ တယ္။ ဒီေနရာမွာ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆုိတာ ၉၁ ဒသမ ၀၃၈ ဘီလီယံ က်ပ္ သံုးမွာပါ။ ၂၀၁၇-၁၈ မွာ ပါ။ ၁၈-၁၉ မွာဆုိရင္ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာကို ဒါ့ထက္တိုးပါမယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ တစ္ဆခြဲေလာက္ ထပ္တိုးခ်င္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက လႊႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။

ယင္းသို႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မွသာ နယ္စပ္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားသို႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား သြား ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တိုးမွသာ လွ်င္ နယ္စပ္ေဒသ ေခါင္တဲ့ေန ရာမွာ ဆရာဝန္၊ ဆရာမ ဝန္ထမ္း အားလံုးက သြားပါမယ္။ အခုက မသြားဘူးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က နည္းနည္းေလး အ ေျခအေနအရ မနည္းလုပ္ေနရ တယ္။ သူတို႔ေနဖို႔ရမွာသာ ျဖစ္မွာ ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္ ခႏၲီးကို မၾကာခင္ကေရာက္ တဲ့အခါမွာ လက္ေထာက္ဆရာ ဝန္တစ္ဦးသည္ အိမ္ကိုငွားတာ တစ္သိန္းနဲ႔ႏွစ္ေသာင္းေပးရပါ တယ္။ သူ႔လစာသည္ ႏွစ္သိန္းနဲ႔ ငါးေသာင္းပဲ ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ပိုက္ဆံကို အိမ္ကို ငွားလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ ဟာက သိပ္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥ ကို အျမန္ဆံုးလုပ္ေနပါၿပီ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ေရးအ သံုးစရိတ္ကို မေကြးတုိင္းတြင္ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး အသံုး ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆံုး အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြး၏ တင္ျပခ်က္အရ သိရ သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသစ္အေနျဖင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းေပါင္း ၉၂၄ ခုရွိၿပီး မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ လုပ္ငန္း ၃၀၃ ခု၊ ျဖည့္စြက္လုပ္ငန္း ၃၀၀ ခု စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁,၅၂၇ခုရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက အေဆာက္အံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရက ဦးေဆာင္ ၍ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments